Hotellbygge med frågetecken

På tisdag kan Östhammars kommunfullmäktige avgöra Källörsskolans öde.

8 september 2013 18:47

Företaget som vill köpa Källörsfastigheten av Östhammars kommun ger inga löften om ett samarbete med bygdegårdsföreningen. Inga garantier finns heller för att det byggs ett hotell på tomten, en variant är att det bara blir seniorbostäder.
På tisdag kan Östhammars kommunfullmäktige avgöra Källörsskolans öde. Det som ska beslutas – först i kommunstyrelsen och senare i fullmäktige – är om ett privat företag ska få förtur till att köpa Källörstomten, inklusive Källörsskolan, av Östhammars kommun. Miljöpartiet och Borgerligt Alternativ har drivit på för att kommunen ska lyfta ut skolbyggnaden ur optionsavtalet. Men den politiska majoriteten har hittills sagt nej. Kommunledningen vill förverkliga en utvald del av planprogrammet Östhammars sjöfront som antogs för fem år sedan: Ett hotell på Källörstomten. Något som har gått mycket trögt, fram till nu. 
– Jag och majoriteten i kommunstyrelsen är oerhört angelägna om att man ska kunna etablera ett hotell, alltså en 365-dagarsdestination, i Östhammar. Och vi tror att det här är ett jättebra sätt att lösa det, säger Jacob Spangenberg (C) som är kommunstyrelsens ordförande.

Länsstyrelsen gör samtidigt en utredning om byggnadsminnesförklaring av det tidigare rivningshotade huset. I oktober eller november kan kommunen få ett besked. Men i stället för att invänta länsstyrelsens beslut vill alltså kommunledningen genomföra affären med Millimeter Arkitekter AB och deras samarbetspartner Peab.

Jacob Spangenberg påpekar att byggnaden absolut ska bevaras om länsstyrelsen beslutar om byggnadsminnesmärkning. Dessutom kan Östhammars bygdegårdsförening få hyra huset av företaget, även om länsstyrelsen inte anser att det bör byggnadsminnesförklaras. Men det förutsätter att företaget säger ja till idén.
– Det ligger i alla parters intresse att lösa det här på bästa sätt. Ingen är intresserad av konfrontation och jag är övertygad om att det här blir alldeles utmärkt, säger Jacob Spangenberg.

Enligt Östhammars kommuns näringslivschef Ulf Andersson har Millimeter Arkitekter fått i uppdrag av kommunen att ha en dialog med bygdegårdsföreningen om ett samarbete kring Källörsbyggnaden. Men det är inget som företagets vd Mikael Liljefors känns vid, när UNT når honom på telefon.
– Något uppdrag vet jag inte om vi har fått av kommunen. Men vi ska prata med flera aktörer i framtiden när det här blir ett projekt, än så länge gör vi ingen projektering. Länsstyrelsen bestämmer om något alls får byggas på tomten.

Kan ni tänka er ett samarbete med bygdegårdsföreningen?
– Det är en hypotetisk fråga. Jag har egentligen inget att säga om det i dag.
Mikael Liljefors vill inte heller säga vilken hotelloperatör eller kedja som kan vara intresserad av att driva ett hotell i Östhammar. Jacob Spangenberg är också förtegen:
– Jag vet namnet, men får inte säga något. Det intressanta är ändå att vi har två aktörer som är beredda att ta den substantiella risken med investeringen, det är dem som fullmäktige gör den här affären med.

Som optionsavtalet är skrivet kan det emellertid bli så att ett spadtag tas för ett nytt hotell, men sedan byggs bara seniorbostäder på Källörstomten. Det medger Ulf Andersson.
– Jag förstår att man kan ha synpunkter på hur det är uttryckt i avtalet, men det är en balansgång hur hårt man kan vrida åt kranen. Andemeningen är hotell först och sedan bostäderna. Vi är glada att vi har en exploatör som är seriös och har kunskap, erfarenhet och finansiell styrka att förverkliga den här visionen, säger Ulf Andersson.

Ny detaljplan ska tas fram för Källör
Tisdag den 10 september ska både kommunstyrelsen och fullmäktige ta ställning till ett optionsavtal som ger ett privat bolag förtur till att köpa Källörstomten inklusive Källörsskolan (f d Societetshuset Källör, byggt på 1880-talet). Avtalet innebär att kommunen inom kort inleder arbetet med att ta fram en ny detaljplan för tomten. Detaljplanen ska enligt optionsavtalet medge byggrätter för hotell och flerbostadshus, företrädesvis seniorbostäder. Detaljer om pris och utbyggnad av tomten ska regleras senare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén