Hela Källör kan bli privatägt

Inget undantag görs för Källörsskolan – kommunledningen vill sälja hela Källörstomten till det bolag som visat intresse för att bygga hotell och flerbostadshus vid vattnet.

28 augusti 2013 20:45

En ny avtalstext skickas i dagarna ut till kommunstyrelsens och fullmäktiges ledamöter. 10 september hoppas kommunstyrelsens arbetsutskott att både kommunstyrelsen och fullmäktige ska ställa sig bakom optionsavtalet med Millimeter Arkitekter AB och Peab.

Enligt kommunalrådet Margareta Widén Berggren (S) lyfter man inte ut Källörsbyggnaden ur avtalet.
Däremot kommer det att ingå ett stycke om att bolaget är bundet att ”förhålla sig” till resultatet av länsstyrelsens byggnadsminnesutredning. Det ska även stå att Östhammars bygdegårdsförening utreder hur byggnaden skulle kunna nyttjas i framtiden och att ”om lämplig användning presenteras kan bygdegårdsföreningen ges möjlighet att hyra byggnaden även om länsstyrelsen inte anser att byggnaden bör byggnadsminnesförklaras.”

Bygdegårdsföreningens ordförande Siv Landström är inte nöjd med beskedet.
– Vår ambition är att renovera byggnaden och starta ett allaktivitetshus, och vi tror att det är bäst om kommunen inte avtalar bort förfoganderätten till en privat aktör. Vad händer om vi lägger ned en massa ideellt arbete på att restaurera byggnaden och även skapar lönsamhet på uthyrningen, och så plötsligt får vi inte längre vara med?

Margareta Widén Berggren tror inte att en privat aktör vill göra sig ovän med bygdegårdsföreningen och människorna på orten.
– Men det är inte heller så att bygdegårdsföreningen bara kan komma och säga sitt, och sedan måste en entreprenör rätta sig efter det. Ett samarbete krävs om man ska kunna göra något bra av det här, säger Margareta Widén Berggren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén