Grodhotellet har öppnat

Sand, grus, jord och gamla kvistar ska skapa trivsel bland vintergästerna. Men hur många gölgrodor som checkat in på hotellet är oklart.

8 oktober 2014 13:39

I skogarna söder om Forsmarks kärnkraftverk planerar SKB att bygga slutförvaret för kärnbränsle. Kärnbränsleförvaret för med sig att en av de gölar där den rödlistade gölgrodan trivs måste fyllas igen. I Sverige finns gölgrodan bara vid norra Upplandskusten. För att leva upp till bestämmelserna enligt Artskyddsförordningen har SKB tagit på sig att skapa nya livsmiljöer åt grodorna. Förutom att bolaget grävt nya gölar har man också skapat en övervintringsplats i närheten.

Det så kallade grodhotellet är ett röse som består av sand, grus, stenar, jord och gamla kvistar. Enligt SKB:s platsekolog Sara Nordén är det precis en sådan miljö med vindskydd och håligheter som gölgrodorna borde trivas i. När det organiska materialet i röset bryts ned skapas den naturliga markvärme som gölgrodorna gillar. Men än så länge är det oklart om gölgrodorna i Forsmark uppskattar det nya boendealternativet.

– Nej, vi vet inte det. Vi har inte kommit så långt att vi satt upp någon kamera ännu. Planen är att göra det under vintern för att kunna dokumentera i vår, säger Sara Nordén.

En del grodarter övervintrar i våta miljöer, medan gölgrodan och även en del andra grod- och kräldjur tar sig upp på land och kryper in i trivsamma skrymslen och håligheter.

– Det blir spännande att se hur många arter som trivs här, även om vi byggt grodhotellet precis vid en av våra nya gölar utifrån tanken att speciellt bjuda in gölgrodan.

Vad tycker gölgrodorna om de nya gölarna då? Sara Nordén berättar att en av fyra gölar som grävdes vintern 2011/12 verkar riktigt bra.

– Där har gölgrodan spelat alla tre åren och i sommar var första året som vi hittade smågrodor. Då vet vi att de trivs eftersom de har reproducerat sig. Jag är jätteglad för det, säger Sara Nordén.

Något som gäckat SKB är att gölgrodorna ratat en liknande lokal som anlagts i närheten. Men nu har man funnit en tänkbar förklaring.

– Vi har fått in en gädda där. Gäddan är en predator som tar äggen och den kan även ta grodor när den blir större.

Gölen ligger nära en sjö, Bolundsfjärden, och vid vårflod lyckades gäddan troligen ta sig över. Men det är bara en gädda än så länge.

– Vi har diskuterat om det är värt att fiska ur gölen varje år, men risken är stor att det kommer nya individer nästa vårflod.

Två nya gölar grävdes även i Forsmarksskogarna tidigare i år. Dit har gölgrodorna inte flyttat självmant ännu, men Sara Nordén har gott hopp.

– I båda gölarna har vi funnit större vattensalamander. Det tyder på att miljön i alla fall inte är helt fel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén