Etnolog bevakar Knutmasso

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala dokumenterar just nu knutmassotraditioner i Uppland.

11 januari 2013 11:00

Etnologen Marlene Hugoson har följt en grupp i Gimo från första planeringsmötet till finalen då de "går i gatan" söndag den 13 januari. Dokumentationen är en del inom ett större projekt om årets fester.

– En aspekt jag tycker är väldigt intressant är Knutmassos betydelse för ortsborna som grupp. Man identifierar sig med traditionen och samarbetar med släkt och vänner samt även med bekanta som man bara träffar just under förberedelserna inför Knutmassofirandet. Man tar till vara varandras färdigheter och utbyter tjänster med varandra, vilket stärker gruppen ytterligare, säger Marlene Hugoson.

Dokumentationsarbetet ska pågå under flera år och startar i Gimo, för att sedan fortsätta i Österbybruk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!