"Det ljusnar över Källör"

Framtiden för ett historiskt hus var temat vid bygdegårdsföreningen Källörs årsmöte på torsdagskvällen. Dessutom valdes ny ordförande.

13 mars 2014 14:12

Om år 2013 var året då rivningen av Källör stoppades ska 2014 bli året då restaureringen av det före detta societetshuset inleds. Det hoppas Östhammars bygdegårdsförening, som enligt den avgående ordföranden Siv Landström är på väg in i en ny fas.

– 2013 har varit ett inspirerande, roligt och jobbigt år. Dialogen med kommunen har varit bra och vi har skapat stark opinion för ett bevarande av Källör. Men nu går vi in i fas två.

Siv Landström lämnar efter tre år över ordförandeklubban till Erik Waldén, som är fritidsboende i Östhammars tätort och till vardags jobbar som företagsledare i bioteknikbranschen i Uppsala. Vid torsdagskvällens årsmöte valdes han till ny ordförande av ett sjuttiotal medlem som samlats i Missionskyrkan. Innan dess hade han presenterat sig och förklarat hur han och hustrun för ungefär tio år sedan föll pladask för Östhammars charm, med det bevarade Rådhustorget, Sjötorget och broarna över till Källörsparken.

Bygdegårdsföreningen håller just nu på med en fördjupad avsiktsförklaring som ska lämnas in till Östhammars kommun i april. Till sin hjälp har man Öregrundsbon tillika konsulten Bobby Lodin, som har löpande kontakt med både kommunledningen och föreningens arbetsgrupper.

– Det gäller att skapa trovärdighet i projektet, och då måste man vara beredd att göra hemläxan på riktigt. Inför beslutsfattarna måste man kunna peka på att de kalkyler som står utgår från väl underbyggda antaganden och att det här faktiskt är möjligt, sade Bobby Lodin som hoppades att Östhammarsborna i framtiden ska få glädje av Källör precis som Öregrundsborna fått av det restaurerade Societetshuset i Öregrund.

Bygdegårdsföreningen har precis tagit fram en broschyr med namnet "Källör 2016 - Framtiden för ett historiskt hus" där det står att Källör år 2016 är restaurerat till 1920-talets utseende och att det drivs som en uppskattad fest- och samlingslokal öppen för alla. En enkät ska också genomföras för att få ett kompletterande planeringsunderlag, vilket Östhammars kommun har efterlyst. I enkäten kan man uppge intresse för att hyra eller abonnera huset och om man på något sätt vill bidra till restaureringen.

Den nya ordföranden Erik Waldén nämnde tre prioriterade frågor: den fördjupade avsiktsförklaringen, fortsatt medlemsvärvning och intensiv jakt på sponsorer. Han lyfte också på hatten för de insatser som lagts ned under år 2013 av styrelsen och arbetsgrupperna i den växande föreningen som i dag har drygt 300 medlemmar.

– Det ljusnar över Källör, sade Erik Waldén.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén