Deras plan för Källör är klar

4,5 miljoner kronor räknar Östhammars bygdegårdsförening med att det skulle kosta att varsamt renovera före detta Societetshuset Källör.

20 november 2013 14:06

I dagarna har bygdegårdsföreningen lämnat in sin avsiktsförklaring till Östhammars kommun som äger fastigheten. Föreningen vill långtidsarrendera Societetshuset Källör av kommunen, med målsättningen att renovera och driva huset som allmän samlingslokal.

Enligt bygdegårdsföreningen kommer det att kosta 4,5 miljoner kronor att genomföra projektet. Olika finanseringslösningar nämns. Boverket kan täcka maximalt halva kostnaden, förutsatt att kommunen går in med bidrag eller insatser som motsvarar 30 procent. Resterande del finansieras via föreningens eget arbete. Ytterligare stöd går att söka, och enligt bygdegårdsföreningen finns även många hantverkare och egenföretagare som är villiga att bidra i form av arbete och material.
–·Det verkar som att vi har många med oss redan i dag, säger Siv Landström som är bygdegårdsföreningens ordförande.

Renoveringen ska ske i etapper och i samråd med länsstyrelsen och Upplandsmuseet. Undervåningen är tänkt att utnyttjas som samlingslokal för ortens föreningsliv, ungdoms- och pensionärsverksamhet, bröllops- och födelsedagsfiranden, scenframträdanden, gymnastik, samt utställningar och andra evenemang. Övervåningen ska anpassas för uthyrning till företag och föreningskanslier.

Lokala hantverkare kommer att anlitas för arbeten som måste utföras av yrkeskunniga, medan övrigt arbete i stor utsträckning ska ske genom frivilliginsatser.

Östhammars kommun har tecknat ett optionsavtal med Millimeter Arkitekter och Peab som vill bygga hotell och seniorbostäder på fastigheten. Bygdegårdsföreningen är starkt emot att hamna i händerna på en privat aktör, och räknar inte med några frivilliginsatser om Societetshuset Källör inte kommer att ägas av kommunen. Däremot kan föreningen tänka sig ett samarbete, där Källörs gäster har övernattningsmöjligheter på ett intilliggande hotell och hotellets gäster har tillgång till Källörs konferens- och sammanträdesrum.

Länsstyrelsen ska inom kort besluta om hela eller delar av det gamla societetshuset och badhusparken ska byggnadsminnesförklaras. I december har Östhammars bygdegårdsförening bjudits in till ett möte med kommunstyrelsens arbetsutskott.
–·Vi hoppas att politikerna ska gå med på våra önskemål. Men i första skedet inväntar vi länsstyrelsens utredning om byggnadsminnesmärkning, säger Siv Landström.

Har ni kraft att driva det här i land?
–·Vi är 300 medlemmar i bygdegårdsföreningen, och vi har en mängd unga familjer med oss. Det finns ett stort engagemang för Källör, säger Siv Landström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén