Bygdegårdsföreningen får tillgång till Källör

Östhammars bygdegårdsförening får ett tidsbegränsat nyttjanderättsavtal i ett år för Societetshuset Källör.

12 augusti 2014 14:55

Beslutet togs av kommunstyrelsen på tisdagen och innebär att före n ingen i höst får tillgång till lokalerna.

– Vi vill lösa frågan med ett bevarande av Societetshuset Källör genom bygdegårdsförening e n. I dag har vi en annan kunskap än tidigare, vi har en partner som är riggad och ett upplägg för restaureringen som vi tror på hela vägen ut, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C).

Föreningen kan när beslutet vunnit laga kraft förbereda restaureringen, utföra mindre reparationer av fasaden och täta läckor på huset som stått och förfallit sedan Källörsskolan stängdes för tio år sedan.

Själva restaureringen av byggnaden komm e r inte att inledas förrän det finns ett nyttjanderättsavtal som sträcker sig över en längre period. Kommunen kommer inte att gå in med några skattepengar i projektet.

– Hela bygdegårdsföreningens affärsplan bygger på egenfinansiering, säger Jacob Spangenberg.

Beslutet i kommunstyrelsen togs i enighet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén