Anrika societetshuset får nytt liv

Arbetsdag på Källör. Varje söndag mellan 10-15. Men det uppropet bjuder bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör in frivilliga att rusta det anrika societetshuset i syfte att förbereda en kommande mer omfattande restaurering.

16 april 2015 19:58

Den här söndagen har ett tiotal personer kommit.

Mest röster och ljud av verktyg och maskiner hörs inne i den gamla glasverandan som vetter ut mot Östhammarsfjärden.

Där är flera personer sysselsatta med att återställa den ursprungliga verandan.

Väggar har rivits, pelare har frilagts i den från början ljusblåa verandan av längsgående pärlspont.

Dammet yr i luften, sticker i näsa och hals. Men de frivilliga arbetarna har andningsskyddet som skyddar mot damm.

– Vi tar bort ytskikt. River bort panel, kakel och gipsplattor, golv och innertak för att lyfta fram det ursprungliga så mycket det bara går. Vi tror att både det ursprungliga innertaket och golvet är i fint skick, säger Torben Gille, en av bygdegårdsföreningens medlemmar och en av dem som brinner för att få Källörskolan, Östhammars gamla societetshus i fint skick igen.

Upprustningen handlar om bland annat att åtgärda tak, fasader, fönster och hela interiören. Den är tänkt att göras i etapper.

Siv Landström, en annan i kärntruppen som jobbar för bevarandet av Källör och att byggnaden kommer till användning igen, menar att staden är i ett stort behov av en lokal som, kan användas för fester, bröllop, kulturevenemang som teater och konserter.

– Källör ska hyras ut under hela året, om vår ambition håller ända fram, säger Siv Landström som betonar att rustningsarbetet inte kommer att kosta Östhammars kommun och skattebetalarna en krona:

– Allt arbete göra ju frivilligt och bygger på sponsring och annan finansiering än kommunens, säger hon.

Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör har i dag ett så kallat nyttjanderättsavtal med Östhammars kommun för att stoppa ytterligare förfall, planera och komma i gång med renoveringsarbetena. Målet är att föreningen får ett hyresavtal med kommunen.

De frivilliga arbetar oförtröttligt vidare inne i Källörhuset. De vill att Källör återställs till 1920-talets utseende.

Bygdegårdsföreningen har de lokala politikerna stöd och opinionsläget för att bevara Källör är starkt.

– En namninsamling resulterade med omkring fyra tusen underskrifter, vi lämnade in dessa till kommunen, det du! Och många lokala företag är positivt inställda till projektet, säger Torben Gille.

Föreningen har cirka 400 medlemmar.

Societetshuset, eller Källörskolan som det har kallats senare, började byggas år 1885. Tillsammans med ett varmbadhus och ett kallbadhus var det en del av Östhammars Havsbadanstalt. Den ursprungliga byggnaden har genom åren byggts om och till för att passa olika tiders behov och stilideal.

Societetshuset ligger i den så kallade Badhusparken eller Engelska parken, från vilken många av träden fortfarande är bevarade. I den fanns även tennisbana, krocketbana, springbrunn och musikpaviljong.

Idag är societetshuset den sista större byggnaden som finns kvar längs strandpromenaden från Östhammars badortsepok och tid som handels- och sjöfartsstad.

Byggnaden ägs av Östhammars kommun och har använts som skola fram till vårterminen 2005.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christer Bergström