Alundaförlag ger ut klimatbok

En ny antologi från Tunabaserade förlaget Skörda ges ut lagom till klimattoppmötet i Paris. Kända röster ger sin syn på naturen, oss själva och planeten vi bor på.

2 december 2015 16:33

Skörda förlag startades för ett par år sedan av Joachim Stormvall tillsammans med hustrun Lina Stormvall på en gård i Tuna utanför Alunda. Första boken var en omarbetning av en engelsk utgåva av John Seymours drygt 400 sidor tjocka handbok i självhushållning från 1970-talet till en aktuell, svensk version. Joachim Stormvall översatte texterna och tog hjälp av olika självhushållningsexperter för att anpassa boken till svenska förhållanden.

– Den fick mycket uppmärksamhet, särskilt i alternativa kretsar för omställning och i klimatkretsar. Många har hört av sig efteråt med nya bokidéer, både bra och mindre bra.

Två av dem som hörde av sig och fick napp hos Skörda förlag var Amanda Martling och Elinor Askmar, som är redaktörer och medförfattare i den nya boken ”Sånger från jorden - 32 röster för en ny relation till planeten”.

– De hade redan mycket material klart. Om självhushållning är ett exempel på yttre omställning i praktiken så är väl den här boken ett bra exempel på inre omställning. Den handlar om vårt sätt att tänka. Jag tyckte att det var ett jättebra komplement till den första boken.

Joachim Stormvall tror att den nya boken kan provocera mer än den förra, och förhoppningsvis nå fler. En del av texterna är publicerade tidigare och de medverkande har ställt upp utan ekonomisk ersättning.

– Boken är till stor del ett välgörenhetsprojekt och förlaget har liten marginal. Vi försöker hålla nere kostnaderna för att kunna sprida den mer.

Joachim Stormvall beskriver det som att Sånger från jorden är en samling röster som alla tar upp olika delar av vår relation till planeten vi bor på genom att resa psykologiska, filosofiska och existentiella frågor.

– I princip är syftet både med texter, dikter och serieillustrationer någonstans att förändra vårt sätt att förhålla oss till jorden.

Varför är de här frågorna viktiga för dig?

– Jag vill att vi försöker höja kunskapsnivån kring klimatfrågan. För mig är det också en mänsklig fråga hur vi tar hand om oss själva i förhållande till jorden. Mycket av hur vi beter oss faller tillbaka på oss själva. Man kan ta klimatflyktingar, när vissa områden blir obeboeliga, som exempel.

Efter intervjun mejlar Joachim Stormvall och vill komplettera sitt svar. ”Jag har en dotter som snart fyller två år, Viola. Jag hoppas och vill att hon ska få lika goda förutsättningar till ett bra liv som jag själv fått. Om vi förändrar människors villkor att leva på planeten – vilket det numera råder en utbredd konsensus om att vi faktiskt gör – är detta långt ifrån säkert. Därför är det viktigt att vi finner ett nytt sätt att förhålla oss till vår jord.”

Sånger från jorden Antologi med 32 medverkande

Boken finns i handeln sedan 30 november och ges ut av Skörda förslag som har sitt säte mellan Tuna och Stavby.

Bland medförfattarna märks flera kända namn. Bland andra tv-programledaren Fredrik Lindström, tidigare ärkebiskopen KG Hammar, Uppsalaförfattaren Lasse Berg och musikern Stefan Sundström. Bekanta för många är också Åsa Simma som är verksam vid International Sami Film Institute och satirtecknare som Sara Granér, Robert Nyberg och Max Gustafson. Dessutom medverkar flera andra personer som är aktiva i omställningsrörelsen i Sverige och internationellt, exempelvis Sophy Banks.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén