Vill bygga mer i Knivsta

Knivsta kommun vill teckna markanvisningsavtal med tre aktörer för 378 nya bostäder.

12 maj 1916 16:11

Kommunstyrelsen har godkänt tre förslag. Företaget Univercity AB vill undersöka möjligheterna för att detaljplanera ett område för 206 lägenheter och förskola i ett område söder om järnvägsstationen. Här vill företaget bygga ett område som de kallar Eco garden city Knivsta. Flerfamiljshusen vill man placera där pendlarparkeringen, pizzavallen och industrilokaler ligger i dag, det vill säga i hörnan av Knivstavägen och utmed Södra stationsvägen.

– Markanvisningsavtalen betyder att kommunen inte kan sälja till någon annan under avtalstiden. Syftet är att företagen ska kunna och våga genomföra ett kostsamt planarbete, säger kommunalrådet Klas Bergström (M).

Det andra markanvisningsavtalet är tecknat med AB Borätt som vill undersöka möjligheterna att bygga 100 bostäder och eventuella lokaler på Gredelby 7:76 nära Icabutikens tomt. Kommunen skriver i avtalet att en eventuell framtida markförsäljning ska ske på marknadsmässiga villkor vilket beräknas ge en bruttointäkt runt 15 miljoner kronor till kommunen. Marken innehåller dock föroreningar från tidigare verksamheter. För att en byggnation ska bli möjlig måste en sanering först ske. Det är en kostnad som kommunen och AB Borätt föreslås dela på.

Det tredje avtalet handlar om nordöstra Ängby där Mitsemhus Produktion AB vill undersöka förutsättningarna för planläggning och byggnation av 72 bostäder och företagscentrum på mark nära järnvägen runtomkring hästgården Trunstaberg. Enligt företaget är bostadsdelen tänkt att omfatta 40 stycken flerbostadshus och 32 stycken radhus eller småhus. Det tänkta företagscentret ska även fungera som bullerskärm mot järnvägen, enligt kommunstyrelsens handlingar.

Klas Bergström säger att om de aktuella planerna blir av så kommer marken med största sannolikhet att säljas till marknadspris.

När kan dessa bostäder stå klara?

– Om två år bör planerna vara klara. Utvecklingen är mycket positiv för Knivsta, säger Klas Bergström.

De aktuella markanvisningsavtalen, som inte innebär ett löfte om försäljning, gäller i 24 månader.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!