Kyrkan vill bygga lägenheter

Birgittakyrkan kan byggas ut för ungdomsverksamhet. Knivsta pastorat vill utveckla området.

11 november 2016 16:00

Knivsta pastorat vill bygga ut S:t Birgittakyrkan med lokaler för barnverksamheter. Samtidigt vill man utveckla området runt kyrkan, pastoratets lokaler och orgelfabriken som ett enhetligt område med parkkaraktär.

– Vi befinner oss ännu tidigt i planeringen. Men vi hoppas kunna få förvärva marken runt Birgittakyrkan som kommunen äger, säger kyrkoherde Anders Johansson.

Det är ett omfattande projekt som Svenska kyrkan skissar på. Det handlar även om att skapa mer ändamålsmässiga lokaler för pastoratets verksamhet och även kunna hyra ut kontorsytor till företag. Lägenheter finns även med i planerna. Enligt förslaget ska en fyravåningsbyggnad länka samman kyrkan och orgelfabriken.

Det finns en del frågor som först måste lösas. Kommunens tjänstemän påpekar att orgelfabriken är omnämnd i kulturmiljöprogrammet. Det är det enda kvarvarande exemplet på tidiga industrier i Knivsta och en tillbyggnad ställer krav på hänsyn till kulturmiljön.

Med ombyggnationen och utbyggnaden vill Knivsta pastorat även säkra framtida intäkter.

– Vi kan inte längre ha enbart lokaler som kostar. De måste även generera inkomster. Det är en konsekvens av att medlemmar lämnar Svenska kyrkan, säger han. Han påpekar samtidigt att det är en balansgång mellan att inte bygga för stort eller för litet, säger Anders Johansson.

För planerna krävs att nuvarande detaljplan ändras. Ett planförslag har därför lämnats in till Knivsta kommun.

– Vi vill även ha en gåfartsväg genom området för att skydda skolbarnen från trafiken, säger Anders Johansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!