Hoppas på en bilfärja

Drömmen om en bilfärja mellan Skokloster i Håbo och Västersjö i Knivsta lever än.

25 november 2014 16:00

Här ser man chansen att halvera restiden till Uppsala.

Redan på 1960-talet kläcktes idén om en färja till Skokloster. Dåvarande greven på slottet blev till slut så trött på att någon färja mot Knivsta inte blev av, så han köpte amfibiebilar för att kunna köra närmaste vägen till Uppsala.

I dag har Skokloster en befolkning på 2500 personer och de flesta pendlar långt för att komma till sina arbeten i Stockholm och Uppsala.

– Att öppna upp den här vägen skulle exempelvis göra att arbetsmarknaden i Uppsala kommer närmare och blir större för oss som bor i Skokloster, säger Skoklosterbon Catharina Kimby, som driver kafé, snabbmatsrestaurang och butik vid Skokloster hamn.

Det är här nere, norr om Svenska kyrkans gula sjövilla, som Färjerederiet har hittat en plats som skulle vara lämplig för ett färjeläge åt en så kallad linfärja. På Knivstasidan kan färjeläget hamna intill ett bad och en ny småbåtshamn som ingår i ett större nybyggnadsprojekt som har samlingsnamnet Vision Ekhamn.

– Vi på Knivstasidan driver inte detta projektet, men vi är mycket positiva till idén, säger Mikael Bengtson, en av ägarna till Ekhamns gård som ligger mitt emot Skokloster nära Västersjö på Knivstasidan.

Från hans marker kan man se rakt över till Skokloster som ligger så nära, men ändå långt borta på grund av vattnet.

Och nu får färjeförespråkarna nytt stöd från riksdagsledamoten Solveig Zander (C) från Enköping. Hon engagerade sig i frågan redan 2010 då hon skrev en motion om att Skokloster i Håbo kommun borde bindas ihop med Knivsta genom en bro eller färja.

– Långa färdvägar, med buss eller bil, bör ur miljösynpunkt minimeras så mycket som möjligt. I det här området finns också stora möjligheter att få till fler bostäder och att bredda arbetsmarknaden från båda håll, säger Solveig Zander som säger att hon pratat med Håbo kommuns företrädare och Skoklosterbor som vill att hon driver frågan.

Efter jul planerar hon att bjuda ut en ledamot från Riksdagens nya trafikutskott så att han på plats kan få ta del av förslaget.

– För jag är övertygad om att det här skulle vara en samhällsekonomiskt lönsam satsning för en väldigt liten ekonomisk insats från staten, säger Solveig Zander som jämför med förbifart Stockholm där det nu kostar fyra miljoner per dag bara för att arbetet står stilla.

Det var bland andra Skokloster värdshus ägare Kjell Nilsson som 2008 på allvar började driva frågan om en färja. Han har varit starkt engagerad i färjefrågan sedan dess, men i somras bestämde han sig för att lägga ner värdshusets konferensverksamhet.

– Jag insåg att om Skokloster ska bli något annat än en gudsförgäten plats så måste vi få en färja. Men så länge politikerna inte fattar något beslut så söker vi efter nya verksamheter som ska ta över värdshuset, säger Kjell Nilsson.

Samtidigt finns i Skokloster hos vissa ett motstånd till en färja, eftersom de inte vill att det byggs fler bostäder i området.

Tillbaka till Mikael Bengtson på Knivstasidan. Han tror, liksom Kjell Nilsson, att bättre vägar och kommunikationer skulle skapa en levande landsbygd.

– Oavsett om det blir en färja eller inte så behövs en ny väg ner till oss från Uppsalavägen. I projektet Vision Ekhamn ingår ett nytt villaområde på Knivstasidan med cirka 150 nya bostäder. En bättre väg skulle gynna både oss som bor här och dem som ska flytta hit, säger Mikael Bengtson.

En annan fördel för boende i Ekhamn, andra Knivstabor och Uppsalabor är rekreationsvärdet.

– Om det blir en färja skulle vi som bor här vid vattnet kunna ta cykeln, eller till och med gå till Skohalvön, säger Mikael Bengtson.

Christer Lindh, tidigare Skoklosterbo och ordförande i Skoklostergruppen, en grupp som nu lagts ner, säger så här:

– Håbo kommun skulle vinna mycket på en färja, men även Knivsta skulle dra en vinstlott. Exempelvis skulle en del Skoklosterbor börja handla i Knivsta, eftersom de kommer få lika nära dit som till Bålsta, säger Christer Lindh.

En annan fördel är att Skoklosterborna skulle få närmare till sjukvården i Uppsala om färjan blir av. Här förekommer också tankar om att de båda kommunerna kanske kan samarbeta om hemtjänst och annan service om det byggs många nya bostäder i Skokloster och Västersjö.

Lokalpolitiker från båda sidor om vattnet är mycket positiva till en färja, men ingen har ännu sagt att de vill lägga några pengar på projektet.

Kjell Nilsson säger att några exploatörer tidigare tog fram underlag om hur färjan skulle finansieras, fakta som pekar på att en färja här skulle bli självfinansierad.

– Avgiften per bilist skulle bli runt 70 kronor per enkel resa. Med tanke på vad det kostar att köra hela vägen runt och vilken tid det tar så skulle många använda färjan, säger Kjell Nilsson.

Hans Söderqvist på Trafikverket bekräftar att en resa skulle gå på cirka 70 kronor och att färjan inte skulle kosta något för staten eller kommunerna.

– Här tror vi att det finns ett tillräckligt stort underlag för en självfinansierad färja. Däremot behöver vi ett uppdrag från någon av de berörda kommunerna för att kunna starta en ny färjelinje. Vi behöver också göra en formell utredning innan beslut fattas, säger Hans Söderqvist som menar att det finns stor potential för en färja på den här sträckan, kanske lika stor som på Ekerö där en bilfärja numera knyter ihop två olika länsdelar i Stockholms län.

Fakta Resvägen kan halveras

En färjelinje skulle innebära en restid på totalt cirka 20 minuter med bil mellan Skokloster och Uppsala. Bilvägen som används i dag, runt Erikssund, är 5 mil från Skokloster till Uppsala och då på en riktigt smal och slingrig väg under den första fjärdedelen av resan.

Vattenvägen för en eventuell färja är bara 1 km mellan Skokloster och ”fastlandet” i Knivsta kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!