Experimentpark föreslås i Knivsta

På måndagen ska Knivstas politiker ta ställning till om kommunen ska medverka i uppbyggnaden av en experimentell park i Ekhamn och en demopark i Knivsta.

21 januari 2013 06:50

Det är bland andra en tidigare forskare från SLU och ägarna av Ekhamns gård som står bakom förslaget att starta ett Leaderprojekt i Ekhamn, väster om Knivsta.
Målet med parken är att skapa och pröva nya idéer om hur de viktiga och stora frågorna om energi, matproduktion och avfall/avlopp ska kunna lösas på lokal nivå i framtiden.
”Parkerna kommer förhoppningsvis att bli intressanta för både forskare, studenter och skolelever, liksom privata intressenter från hela Sverige.” Står det i beskrivningen av Vision Ekhamn, som projektet döpts till.

Initiativtagarna till parkerna tror också att närheten till Arlanda och Stockholm kan göra Vision Ekhamn till ett intressant besöksmål för praktiskt tillämpad forskning och turism. Här kommer visningar och demonstrationer att arrangeras för allmänheten. Byggstarten beräknas redan till i sommar eller i höst.
Men för att få EU-bidrag till Leaderprojekt så krävs att både ideella krafter, ett företag och en lokal myndighet deltar med antingen pengar, lokaler eller arbetstid.
Därför finns nu ett förslag om att Knivsta kommun ska delta med egen arbetstid och utlåning av möteslokaler till ett sammanlagt värde av 24 000 kronor.

”Visionen i projektet stämmer väl med delar av Knivsta kommuns energistrategi” står det i det förslag som kommunens tjänstemän har tagit fram inför dagens beslut. Det slutgiltiga beslutet om deltagande från Knivsta kommuns sida kommer att fattas av kommunfullmäktiges politiker om någon månad.
Om projektet blir av föreslås att representanter från Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Knivsta kommun och Ekhamns gård AB ska ingå i parkens styrelse.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!