De vill visa vägen till hållbarhet

Att visa hur småskaliga kretslopp fungerar praktiskt gör det lättare att förstå varför vi måste börja leva hållbart, anser initiativtagarna till Vision Ekhamn utanför Knivsta.

12 februari 2013 11:05

Vision Ekhamn är en experimentell park för energi, mat och miljö som planeras väster om Knivsta.
– Egentligen borde inga fler bostäder få byggas innan fosforfrågan är löst. Vi kan inte fortsätta att skicka i väg allt vårt avfall och avlopp för att sedan inte återföra näringen (fosforen) och energin till kretsloppet, säger agronomie doktor Bengt Lundegårdh, en av initiativtagarna till projektet.

Om några år, till och med innan oljan tar slut, kommer vi att få brist på fosfor, enligt honom. Bristen på näring kommer i sin tur att minska skördarna. Samtidigt behöver energiförsörjningen lösas, en annan fråga som framtida provodlingar, biogasprojekt med mera i södra Ekhamn kanske skulle kunna hjälpa till att lösa.
– Småskaliga, lokala lösningar för matproduktion, energiproduktion och avloppsåtervinning är mindre sårbara. Om något skulle gå fel i exempelvis Käppalaverket, dit många kommuner skickar sitt avloppsvatten, så blir utsläppet väldigt omfattande jämfört med om något skulle gå fel i en lokal lösning, säger Boo Östberg (C), ordförande i Knivsta kommuns miljö- och byggnadsnämnd.

Det var han och Bengt Lundegårdh som kläckte idén till den kommande experimentparken. Av en slump träffade de sedan Mattias Bengtson från Ekhamns Gård och markfrågan var löst.

I bästa fall kommer första etappen av Vision Ekhamn eller Leaf Development Park som den också kallas, att byggas upp under hösten. När verksamheten kommit i gång ordentligt ska även en mindre demopark anläggas nära stationen i Knivsta. I ett senare skede kommer 150–200 bostadshus att byggas i södra delarna av Ekhamn.
– Vi vill ha en hög grad av miljömedvetenhet kring bostäderna. De kan exempelvis delas in i olika områden där man testar olika uppvärmningssätt, säger Mikael Bengtson, Ekhamns Gård.

Boo Östberg tycker att Knivsta kommuns energistrategi stämmer väl överens med intentionerna i projektet.
– Vi har haft en ambition att starta en ”Försöksplats Knivsta” och vi vill att kommunen ska vara en föregångare inom hållbar energi- och livsmedelsproduktion, säger Boo Östberg.

Men att genomföra hela idén själv är inte möjligt för kommunen, vare sig praktiskt eller ekonomiskt, enligt honom.
– Tillsammans kan vi däremot få till ett intressant testområde och tack vare läget nära Arlanda hoppas vi också att parken ska bli ett intressant besöksmål för utländska forskare och turister, säger Bengt Lundegårdh och Boo Östberg.

TRE GENERATIONER

Ekhamns Gård ligger intill vattnet i Knivsta kommun, mitt emot Skokloster. Gården ägs och drivs av tre generationer i samma familj. Äldst av gårdens ägare är Clas Urell som redan på 1980-talet startade ett företag inom återvinning. Sonsonen Mattias Bengtson har slagit in på samma spår och studerat hållbar utveckling.

Vision Ekhamn ska finansieras genom offentliga medel till forskning och utveckling, genom samarbete med jordbrukare, samarbete med andra företagare och universitet. I styrelsen önskar man få med representanter från Uppsala universitet, SLU, Knivsta kommun och Ekhamns Gård.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!