Ny bekämpningsmetod utvecklas av Uppsalaforskare

Bekämpningen för tre veckor sedan av mygglarver i nedre Dalälven blev framgångsrik, uppger Jan Lundström, forskare på Uppsala universitet och ansvarig för att det biologiska myggbekämpningsmedlet BTI hamnade på de rätta ställena.

Samtidigt är han i färd med att arbeta fram en helt ny metod i samarbete med internationella forskare.

27 juni 2014 15:20

I början på juni beströk en helikopter sammanlagt 2 500 hektar älvnära strandängar med BTI inkapslat i majsgranulater. När de når vatten frigörs bakterierna som angriper mygglarvens tarmkanal.

Det fanns mycket stora mängder larver i vattnen före insatserna. Omkring 90-95 procent dör av BTI. Efteråt hittades bara små mängder mygg i utplacerade fällor.

– Med andra ord, befolkningen kan vistas utomhus, säger han.

Hur det blir med den omtalade nya organisationen för myggbekämpningen vet han fortfarande inte:

– Någon information från Sandvikens kommun som utreder frågan förekommer inte. Men vi skjuter ifrån oss det. Nu är vi bara fokuserade på att hjälpa befolkningen.

Det finns resurser för ytterligare två lika stora insatser under sommaren.

– Det är bra, men mitt intryck är att politiker och myndigheter vill sopa myggfrågan under mattan i sommar eftersom det stundar allmänna val i september. Politikerna kan inte den här frågan och känner sig osäkra om vilken väg de skall gå. Den ene självutnämnde experter efter den andre utfrågas och utredningarna avlöser varandra.

Följden av det vankelmodiga beteendet kan man just nu utmed Klarälven.

– Där har man satt ut fladdermöss, kossor och holkar till svartvita flugsnappare i förhoppning att det skall räcka för att rensa bort stickmyggen. Dessa åtgärder påverkar stickmyggen bara marginellt och därför plågas befolkningen just nu.

För en tid sedan höll Jan Lundström ett föredrag i FN-skrapan i New York inför en forskargrupp om en metod som kanske kan lugna de svenska politikerna och hjälpa människor och djur. Översvämningsmyggen är mångtalig, flyger långt och är aggressiv.

– Men stickmygghonan parar sig endast en gång. Idén går ut på att sterilisera hannar i laboratorium och släpp ut dem då mygghonan söker att para sig. Äggen blir därmed sterila och på sikt kan populationen i utsatta områden successivt minskas till en acceptabel nivå.

Men, tillägger Jan Lundström, att utveckla en sådan metod tar uppskattningsvis tio till femton år.

– Men det är billigare i längden jämfört med BTI, säger han.

hans.lundgren@unt.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!