Löfte om myggbekämpning 2015

Regeringen kommer inte att trappa ner det ekonomiska stödet till myggbekämpning med medlet BTI i Nedre Dalälven.

13 november 2014 14:08

Så tolkar Solveig Zander (C) interpellationsdebatten med miljöminister Åsa Romson (MP) i riksdagen i fredags.
– I budgetpropositionen saknas som bekant pengar till myggbekämpning nästa år och till synes också förståelse för problemets karaktär och omfattning. Men i debattens slutreplik förklarade Åsa Romson att hon kunde lugna dem som blivit oroliga. Pengar på tidigare nivå kommer att anvisas från regeringens landsbygdsprogram via länsstyrelserna, säger Solveig Zander.

Det betyder i så fall fyra miljoner kronor, det vill säga lika mycket som berörda kommuner svarat för på senare år.
Mikael Oscarsson (KD), deltog också i debatten. Han tycker dock att miljöministerns besked var dubbeltydiga:
– Att Åsa Romson lovade att följa den tidigare regeringens arbetssätt med anslag och tillstånd ger ingen långsiktighet. Framför allt betyder det inte att vi kan blåsa faran över. Samtidigt upprepade nämligen miljöministern flera gånger att regeringen vill trappa ner anslaget därför att BTI inte är någon lösning på myggproblemet. Men inser hon att det än så länge är den enda åtgärd som fungerar?

Det finns en växande opinion i frågan. I fredags offentliggjorde Sanne Eriksson (S) att partivänner till henne i riksdagen från de myggdrabbade länen gått samman för att driva på just en långsiktig lösning:
– Vi har haft ett första möte med statssekreteraren på miljödepartementet Göran Enander där vi förklarat att vi kräver tryggad ekonomi och fungerande bekämpningsmetoder med både BTI och förebyggande åtgärder. Vi kommer att driva den linjen oavsett regeringens uppfattning i frågan, eftersom vi gör det på våra väljares uppdrag, säger Sanne Eriksson.

Det betyder enligt Sanne Eriksson att bekämpning med det biologiska medlet BTI kommer att behövas i nedre Dalälven och områden utmed av Klarälven, men att också alternativa metoder med hävd av älvnära ängsmarker prövas som föreslagits i en utredning från länsstyrelsen i Gävleborg.
– Jag beklagar att det tycks finnas en skillnad mellan stad och landsbygd hur man uppfattar det här problemet. Att säga att det finns mygg också i Stockholm visar att man inte förstått vad det handlar om. Här rör det sig om ohyggliga mängder som lamslår ett fungerande samhällsliv. Rapporten om myggplågan i Forshaga kommun i somras är skrämmande läsning, säger Sanne Eriksson.

Infrias Åsa Romsons löfte anvisas stödet sannolikt i en särskild förordning i december.

BTI inte gift

BTI är en naturlig jordbakterie som sprids i majsgranulat från helikopter över de områden där översvämningsmyggan etablerat sig. Insatsen måste göras under de få dygn myggan är i larvstadiet. Den är kostnadsintensiv och fordrar uppsikt från experter. Metoden används sedan länge bland annat i Rhenlandet och på Rivieran. Det finns inga bevis för att medlet påverkar andra insekter än stickmygg. Motståndarna menar att det inte heller finns några bevis för motsatsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!