Illegala soptippar måste saneras

Bygg- och miljönämnden har beslutat förelägga två fastighetsägare att städa upp efter nedskräpning i naturen.

24 april 2015 09:09

I det ena fallet handlar det om en soptipp i skogen där skräp slängts i flera års tid.

Tippen upptäcktes i höstas av en bärplockare. På platsen står också en övergiven bil. I det andra fallet är det en buss och en bil som dumpats.

- De här båda markägarna åläggs att sanera. Om det inte sker inom utsatt tid kommer de att få betala ett vite om vardera 10.000 kronor, säger nämndens ordförande Mats Jennische (M).

För ett par år sedan upptäcktes en illegal tipp i skogen öster om Vittinge. I det fallet togs nedskräparen på bar gärning. Saneringen kostade en halv miljon kronor, pengar som kommunen lagt ut och kräver det ansvariga företaget på i en rättegång som pågår.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!