Avveckling av Fas 3 skapar ångest i Östervåla

Fas 3 har kritiserats för att lycksökare kunnat håva in bidrag utan att erbjuda någon vettig arbetsträning, och för att arbetsgivare utnyttjat deltagarna som gratis arbetskraft som man dessutom fått betalt för.

10 november 2014 09:51

I februari 2009 hamnade de första långtidsarbetslösa i Fas 3. I dag har antalet växt till drygt 34 000. De utlovade extratjänster i välfärden som den nya S och MP-regeringen vill införa som ersättning blir bara 6 000 platser och det kan ta ett år innan de kan besättas.

När aktivitetsstödet i Fas 3 skall omvandlas till "riktiga, avtalsenliga löner" som det står i budgetpropositionen, måste det förhandlas med facket, arbetsförmedlingen och kommunen.
– Men vi är en seriös sektor som under årens lopp hjälpt människor till ett värdigare liv och tillbaka till arbetsmarknaden. Nu kastar man ut barnet med badvattnet. Jag är mycket oroad för framtiden, säger verksamhetsledaren för Solrosen second hand & kafé i Östervåla, Eva Dahlén Persson.

På Solrosen är 45 personer sysselsatta med att hämta möbler och prylar hos givare över hela Uppland. De snyggas till och repareras innan de säljs i butikerna på Dalvägen. Solrosens kafé är en träffpunkt i samhället. Kaffebrödet och smörgåsarna tillreds i köket där matlaget också svarar för dagens lunch. Solrosen driver även Kvinnojour med ekonomiska stöd från kommunen och socialstyrelsen.

– Att återanvända saker och ting är miljövänligt. Det ger också vår ekonomiska förening inkomster som vi sätter in i arbetsträningen. För de enskilda deltagarna ger arbetet här gemenskap och förbättrat självförtroende. Somliga har varit arbetslösa länge och blivit ensamma. Här växer människor och en del lyckas till och med att återkomma på den reguljära arbetsmarknaden, säger Eva Dahlén Persson.

Sänkningen av Fas 3-bidraget sker successivt eller när avtalet i det enskilda fallet går ut. För Östervålabon Roine Olsson, 54, inträffar det den 15 april nästa år:
– Ekonomiskt blir det ingen förändring för mig personligen, jag får från A-kassan. Men det är roligare att jobba här än att gå hemma. Jag sköter städningen, säger han.

Jeanne Kaneza, 52, från Tierp, är osäker på när hennes avtal med Arbetsförmedlingen upphör. Hon säger att hon vill skaffa sig meriter för ett arbete ute i samhället:
– Här på Solrosen lär jag mig att tala svenska.

Som ett första steg i avvecklandet av Fas 3 sänks månadsbidraget från nuvarande 5 000 kronor till 2 200 kronor från och med den 1 januari 2015. I nästa steg avvecklas det helt. Enligt regeringens budgetproposition syftar det till att komma åt "övervinsten" som en del företag tjänar på samhällsstödet till långtidsarbetslösa.
– Men sedan då? Vi som sköter oss hoppas att regeringen inför ett nytt stöd på nuvarande nivå, annars kommer vi att tvingas dra ner arbetsträningen eller lägga ner den. Det vore en katastrof för de enskilda som drabbas. Men någon tydlig plan har inte regeringen i dagsläget för de sociala företagens framtid, säger Mats Wåhleman på Hela Människan i Botkyrka.

Eva Dahlén Persson säger:
– Vi har inga övervinster. I stället blir konsekvensen att vi inte kan ta emot lika många som nu. Vi måste avlöna våra handledare och det gör vi med Fas 3 -bidraget. Jag tror inte att de ansvariga begriper vad de ställer till med, säger Eva Dahlén-Persson.

Hela Människan vill se en certifiering av sociala företag för att undvika att oseriösa intressen missbrukar samhällets ekonomiska stöd till långtidsarbetslösa.
På Solrosen är man inne på samma linje:
– Det finns numra en grupp i samhället som av olika skäl har svårigheter på den ordinarie arbetsmarknaden. Man borde se vår verksamhet som en alternativ permanent arbetsmarknad, säger Eva Dahlén Persson.

Börje Carlsson på Hela Människans riksorganisation i Stockholm håller med:
– Det är uppenbart att det här är en skrivbordsprodukt som tagits på högsta nivå. De som nu vill leda landet verkar genast falla tillbaka i den gamla modellen där den offentliga sektorn är lösningen på alla behov. Men det är den inte. Att bryta utanförskap är civilsamhället minst lika bra på som någonsin utbildningsföretag och kommuner, säger Börje Carlsson.

Hela Människan har 86 lokala föreningar i landet. Många av dem ägnar sig åt social träning och arbetsträning, bland annat den i Sala-Heby.
Börje Carlsson säger att han inte förstår hur de ansvariga tänker sig att de som nu är knutna till sociala företag skall kunna få ett jobb genom de planerade extratjänsterna i välfärden.
– De riktar sig i första hand till ungdomar på väg in på arbetsmarknaden som skall förstärka sjukvården och äldreomsorgen. Åtskilliga av våra medarbetare är medelålders och äldre.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Lundgren