"Åsa Romson bör besöka myggplågan"

"Som ett slag på käften". Så liknar ordföranden i riksföreningen för myggbekämpning, Ingrid Bergman i Österfärnebo, miljöminister Åsa Romsons senaste uttalande.

23 juni 2015 10:04

Det var i måndags som miljöministern i tv sade att i stället för mer pengar till myggbekämpning med BTI "förlita oss på vädrets makter."

På tisdagen blev det känt att samtliga landshövdingar vars fögderi gränsar mot det mest kända myggområdet, Nedre Dalälven, i en gemensam framställan till regeringen begärt mer pengar till att sprida det biologiska bekämningsmedlet från helikopter. I december anslog regeringen tre miljoner kronor, en sänkning med en miljon till ändamålet. Och några ytterligare pengar vill Åsa Romson (MP) inte ge. Tvärtom bör användandet av medlet minska, enligt miljöministern.

– Hennes uttalande beror naturligtvis på att hon aldrig upplevt de mängder och den typ av attackmygg vi drabbas av.

Ingrid Bergman berättar att Föreningen för myggbekämpning bildat en lokalavdelning i Forshaga i Värmland.

Där kan folk just nu inte vistas ute för myggen. Miljöchefen och kommunekologen i Forshaga sätter sig emot användande av Bti.

– De har bland annat hävdat att medlet skulle vara cancerogent och kan bära på mjältbrandsbakterier, något de tagit tillbaka sedan Kemikalieinspektionen avfärdat dessa skrönor. Men jag föreslår att Åsa Romson far dit nu. Folk har stängt sig inne eller flytt orten. Sedan kan hon uttala sig.

Problemen med den aggressiva och långtflygande översvämningsmyggen som uppträder i kolossala mängder växer för varje sommar. Ingrid Bergman hänvisar till en sammanställning från Villaägarnas Riksförbund som redovisades i senaste numret av organisationens tidskrift.

– Den visar att ett 40-tal kommuner i landet är drabbade av översvämningsmygg. Det är en uppgift för oss att samordna de här orterna i en gemensam skrivelse till regeringen där vi begär att staten tar ansvar för att den här plågsamma myggarten bekämpas effektivt och långsiktigt.

I Nedre Dalälven genomfördes under våren en stor bekämpning med Bti från luften och lagret av medlet är därför på upphällningen.

– Tack vare den insatsen kunde vi fira midsommar utomhus och än så länge har vi sluppit myggplågan.

Det var efter en framställan om ytterligare statliga anslag som Åsa Romson gjorde sitt senaste uttalande. Enligt uppgift från Åsa Romsons pressekreterare Helena Hellström Gefwert behandlas landshövdingarnas begäran "skyndsamt" i regeringskansliet.

 

<p>Kjell Larsson öppnade för BTI</p>

Två miljöministrar har tidigare besökt Nedre Dalälven när myggplågan slagit till, Kjell Larsson och Andreas Carlgren.

Kjell Larsson besökte Östa vid Tärnsjö i augusti 2000. Från och med sommaren 2001 har medlet Bti (Vectobac G) använts för att slå ner myggplågan i området, till att börja med som ett försöksprojekt med vetenskaplig utvärdering. Sedan år 2006 har både tillräckliga ekonomiska anslag samt tillstånd till insatserna varit mer eller mindre osäkra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!