Här ges plats för ungdom som behöver stöd

UNT har besökt Röda Villan i Folkets hus i Enköping där elever som fallit ur vanliga skol- och umgängesmönster kan få ett år på sig för att hitta tillbaka till ordnade tider, till arbets- och skolrutiner.

30 maj 2008 22:04
Den är en del av Westerlundska.
- Hit kan de komma som totalt har tappat lusten för skola och ofta också för vuxenvärlden, säger Lisa Ekehult, föreståndare för Röda Villan.
- Våra krav på dem är inte att de ska sätta sig i en skolbänk och plugga. Vi kräver bara att de ska komma hit och vara här, fortsätter hon.
- Det kan vara ungdomar som inte varit i skolan på två år som kommer hit, säger Fredrik Wicksell, en i Röda Villans personalgrupp på fyra. Om de har ett känt pågående missbruk får de inte börja här, men uppstår problem kan vi hjälpa dem till behandling.

Grundskolorna tipsar de elever som kan behöva Röda Villan och deras föräldrar om möjligheten att söka plats. Det gäller elever som av en eller annan anledning haft stor frånvaro på grundskolan, saknar betyg och inte skulle klara att gå direkt till individuella programmet med inriktning på att läsa in behörighet till nationella program.
Lisa Ekehult visar runt i lokalerna. En smal trappa upp finns ett studierum dit en speciallärare kommer på måndagarna och hjälper dem som känner att det är dags att ägna studier lite uppmärksamhet.
- Det kan ta tid, men ofta vill ungdomarna efter ett tag börja läsa in något eller några skolämnen. Då finns möjligheten att starta här, säger Lisa Ekehult.

Vid en dator i studierummet sitter Sabina Sjöberg tillsammans med Johanna Sörensson som nyss börjat arbeta på Röda Villan. De går tillsammans igenom Sveriges karta och prickar in landskapen på kartbilden.
- Det är jättebra här, jag får mycket mera stöttning här än på min gamla skola. Jag tänker fortsätta på individuella programmet i höst och läsa in grundskolebehörighet, berättar Sabina.
På bottenvåningen ligger ett samlingsrum och köket, Röda Villans Hjärtpunkt. Det är i köket de flesta kommer in i det gemensamma arbetet när de hjälps åt att laga frukost och lunch, och de äter gemensamt.

Lunchmaten förbereds också för fullt vid UNT:s besök, Pontus Hellman skär tomater, Marcus Pettersson steker köttfärs. De hör till en annan grupp Röda Villan-elever:
- I höstas hade vi bara fyra ungdomar som sökt hit från den grupp som Röda Villan är till för. Därför kunde vi erbjuda plats åt de omkring 20 elever som var behöriga men inte kommit in på de program de sökt, el- respektive bygg för Pontus och Marcus, berättar Fredrik Wicksell.
Till hösten har hittills 10 elever från Enköpings grundskolor sökt platser vid Röda Villan.
Fakta:
Enköpings Röda Villa-verksamhet startade hösten 2006. Tjänstemän och politiker hade upptäckt att det fanns ett antal ungdomar i kommunen som lämnade grundskolan och sedan "försvann". Kommunen har uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år, och erbjuder Röda Villan som en möjlighet att komma tillbaka till ordnade förhållanden.
Röda Villan kan ta emot 10-15 ungdomar per år.
Första året skrevs 14 ungdomar in, hälften av dem gick sedan vidare till individuella programmet, några är inskrivna vid arbetsmarknadsenheten, andra ute i praktik och en har fått arbete.
Andra året skrevs fyra ungdomar in i ordinarie verksamhet, och ett 20-tal med behörighet men utan plats på önskat nationellt gymnasieprogram har haft Röda Villan som bas för kompletteringsstudier.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille