Vindmätning första steget

Nu finns det planer på tre vindkraftverk i nordöstra Uppland. Om planen går i land kan det innebära ett betydande tillskott av förnyelsebar el.

11 oktober 2012 10:56

Kraftbolaget Vindströmmen AB med säte i Uppsala ska granska förutsättningarna för vindkraft på en plats mellan Vavd och Ängskär i Norduppland. Första steget är vindmätningar under ett års tid. Visar mätningarna vad man hoppas kan det bli tre snurror om några år, som kan ge ett betydande tillskott av förnyelsebar el.

Teoretiska modeller, väder- och vindhistoria är en sak.
– Men det är svårt att göra något utan att kolla med verkligheten.
Det säger Henrik Sandberg, delägare i Vindströmmen och beskriver planerna på vindkraftsexploatering i Norduppland.
– Vi följer två huvudspår. Dels ett års vindmätning på plats, med en hundra meter hög mast. Dels detaljstudier av miljö, med inventering av fåglar och fladdermöss, säger han.
Till miljöstudierna hör även att titta på de tänkta vindkraftverkens påverkan på omgivningen vad gäller ljud och ljus.

Mätmasten, i ett som Henrik Sandberg beskriver som otillgängligt område vid Vavd, blir lika hög som ett av de planerade vindkraftverken. Om mätresultaten ger underlag för att fullfölja projektet kan det bli som mest tre snurror.

Vindströmmen har avtal klart med markägaren i området. De tre verken kan stå färdiga inom några år och beräknas enligt bolaget kunna ge ett betydande tillskott av elkraft.
– Det här är ju en ganska liten etablering, men det är fullstora verk och tre stycken kan ge 15–16 GWh (gigawattimmar). Det motsvarar behovet av el för en stor del av hushållen på landsbygden i Tierps kommun, säger Henrik Sandberg.

Vindströmmen drivs av Henrik Sandberg och hans två bröder. Det är en utveckling av hans andra företag Strömfallet, som sysslat med vattenkraft i ungefär tio år och som driver flera vattenkraftverk i Eskilstunaån.
– Men släkttraditionen är mer än hundraårig, säger han och leder kraftverksengagemanget tillbaka till sin farmors morfar som drev en kvarn med elproduktion.
– När jag var liten kördes kvarnen för att ge el till sommarhuset, minns han.
Utvecklingssteget från vatten till vind ser han som naturligt:
– Vinden är väldigt lik vattenkraft. Det är gratis råvara och en förnyelsebar energikälla, säger han.

Båda energislagen bidrar också till att minska användningen av el som produceras med koldioxidutsläpp som följd.
Därmed inte sagt att vindkraften är fri från miljöpåverkan. Etableringar måste ske med miljöhänsyn och vad gäller projektet i Vavd har Vindströmmen redan kontaktat och haft informationsmöte med kringboende.
– Det är inte så många som kommer att se dem, säger Henrik Sandberg om valet av plats i ett otillgängligt område med liten bebyggelse.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Badner