Tierps stagnation i valdebatt

Varför flyttar så få till Tierp och vad kan man göra för att öka inflyttningen? Det var en av de frågor Tierpspolitikerna diskuterade vid tisdagskvällens debatt i Borgenkyrkan. Kommunens invånarantal har stagnerat trots Upptåg och motorväg.

7 september 2010 22:13

Ett problem är bristen på bostäder. Byggs det inga bostäder så är det ju inte så lätt att flytta hit, menade flera talare.
– I  Östervåla och Älvkarleby byggs det, sade oppositionskommunalrådet Catarina Deremar (c). Men inte i Tierp.
Kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson (S) påpekade svårigheterna att få byggföretag som bygger till ett pris så att hyrorna inte blir för höga. Hyresnivån i de nya bostäderna i Östervåla visar det.
Ett resecentrum som välkomnar folk som kommer hit var ett samfällt önskemål från den borgerliga alliansen. Och att behålla skattenivån och inte höja var Daniel Blomstedts (M) medicin. Han påpekade också skolans betydelse.
– Vår skola håller inte samma standard som på andra håll. Det är en bra skola barnfamiljerna vill ha.

Håkan Thomson (MP) tog fram Tobo som exempel på hur en ort förlorar den ena servicen efter den andra och därmed invånare. Han menade att Tobo med Upptåget har möjligheterna att kunna expandera igen och bli livskraftigt.
Lars Svensk, KD-ledamot från Söderfors, menade att det bästa vore om centralorten har cirka 75 procent av kommunens invånare. Men i Tierp bor bara 6 000 av kommunens 20 000 invånare. Det gör att det blir svårt att ge en samlad service till kommuninnevånarna.
Valdebatten i Borgenkyrkan har gamla anor. Den har anordnats sedan tidigt 80-tal och har blivit en institution. Pastor Ragnar Brugård manade i sitt hälsningsanförande debattörerna att ge sina politiska visioner och inte angripa varandra så mycket. Men debatterna i Borgenkyrkan före valen brukar var lugna tillställningar, så även i år.
 
På plats i år fanns även Sverigedemokraterna, som vann två mandat i förra valet men sitter trots det utan representant. Joakim Larsson har flyttat till Örbyhus och företrädde därför partiet. Så mycket flyktingspolitik blev det dock inte. Han pratade lika gärna om vårdnadsbidrag och äldrevård.
Andra ville berätta om allt de åstadkommit under den gångna mandatperioden. Bengt-Olov Eriksson pekade på badhuset, konstgräset och den utbyggda fjärrvärmen.
Men konstgräsplanen tog vänsterpartiets Urban Blomster åt sig äran av. Och inte bara det utan även Ungdomens hus och att matproduktionen tagits tillbaka till kommunen.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peo Österholm