Tierp lockar företagen

Tierp satsar på företagen och hamnar på plats 15 av landets 290 kommuner i uthållig tillväxt under de senaste fem åren, enligt en rapport som nyligen presenterades från intresseorganisationen Företagarna.

27 november 2010 06:58

Rapporten visar var företagandet har utvecklats mest under det senaste året. Med placeringen närmar sig Tierps kommun målet att år 2015 vara en av landets tio främsta tillväxtkommuner med ”ett bra företagsklimat jämfört med kommuner av samma storlek”.

Merike Kalholm, näringslivsansvarig och chef för Medborgarservice i Tierps kommun, är fylld av förväntan och tycker med tanke på flera stora projekt som är på gång i Tierp att kommunen hamnat i en bra position när det gäller att klättra ännu högre på stegen av Sveriges främsta tillväxtkommuner.
– Ja, det ser lovande ut för Tierps näringsliv just nu. Undersökningen visar att vi är en kommun med tillväxt och utveckling och som har driftiga företagare. Vi är glada över att ha uthålliga företag. Över 30 procent av företagen inom Tierps kommun är tillverkande företag och vi har många småföretag, säger Merike Kalholm.

Hon menar att det för närvarande finns flera konkreta projekt och satsningar som kan leda till att Tierp når ännu högre placeringar på tillväxtlistan.

Tierp Arena, anläggningen för dragracingen och därmed en anläggning av högsta klass för den motorsporten, kommer sannolikt både att locka företag att etablera sig i Tierp som att få företag som redan finns här att utvecklas. Vision 10 000 är ett annat projekt. Det har Rotary i Tierp dragit igång. Det är meningen att dubbla invånarantalet i Tierps köping till 10 000 invånare och det ska göra att ytterligare etableringar inom handeln blir verklighet samt att service som polis, skola och omsorg förstärks på orten. Det första delmålet är att köpingen ska ha 7 000 invånare år 2015.

Tierps kommun har börjat en satsning med företagarfrukost. Fyra gånger om året är det meningen att mötena ska hållas. Kommunen har skickat ut inbjudningar till de cirka 2 000 företag som finns inom kommunen.
– Vi tar upp olika teman, nu senast om offentlig upphandling. Det är inte så krångligt som man tror att göra affärer med den offentliga sektorn och på företagarfrukost märker vi tydligt vilket ”go” det är i Tierps företagare, säger hon.

I dagarna trycks foldern Näringslivsstrategi som ges ut av Tierps kommun. Underlaget till näringslivsstrategi har manglats färdigt i den kommunala beslutsprocessen och programmet har godkänts av fullmäktige. I undersökningen granskar man ökningen av antalet aktiebolag kommun för kommun, och man tittar även på omsättning, resultat och kreditvärdighet i företagen.

Sammantaget hamnar Uppsala län på en andraplats av rikets 21 län — samma plats som året innan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christer Bergström