Tierp kan ta ansvar för sanering

Nästan ett år försenat kan utredningen om föroreningar vid de nedlagda bruken Strömsberg och Västland i Tierps kommun sannolikt inledas under 2011.

23 januari 2011 09:05

Förseningen har berott på att Tierps kommun i april förra året sade nej till att åta sig huvudmannaskapet för förstudierna som är en del i länsstyrelsens arbete med att inom det regionala programmet kartlägga och eventuellt åtgärda förorenade områden. Länsstyrelsen arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket.

Göran Carlsson (S), ordförande i utskottet för samhällsbyggnad, förklarar varför Tierp tidigare sagt nej till huvudmannaskap, men nu sannolikt kommer att ta ett nytt och positivt beslut i kommunstyrelsen vid februarisammanträdet:
– När frågan från länsstyrelsen kom till oss i mars förra året hade vi inte fått tillräcklig information om vad huvudmannaskapet skulle medföra för ansvar, framför allt ekonomiskt, för kommunen i framtiden.
– Nu har vi haft två möten med folk från länsstyrelsen och fått kompletterande information. Vi kommer att via länsstyrelsen få ekonomiskt bistånd från Naturvårdsverket för de utredningar som ska göras, och vi kan ta in entreprenörer för att få jobben gjorda. Tillsynsansvaret ligger kvar på kommunen, och det är villkor som jag har anledning tro att kommunstyrelsen accepterar, sade Göran Carlsson.

Kolhuset vid Strömsbergs bruk krävde akuta åtgärder mot föroreningar i form av bland annat arsenik och zink, därför åtog sig länsstyrelsen huvudmannaskapet för huvudstudien där. I huvudmannaskapet för Strömsberg och Västland som Tierps kommunstyrelse i februari ska ta ställning till ingår förstudier för de nedlagda bruken, och åtgärder vid kolhuset.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille