Satsningar på Tierps äldre

Pensionärerna på Tierps äldreboenden ska få mer social stimulans och bättre mat. Två miljoner kronor satsar kommunen på förändringarna.

21 december 2010 18:54

Förra veckan beviljades kommunen strax över en miljon kronor i stimulansbidrag för 2011. Pengarna fördelas av Socialstyrelsen och ska gå till insatser inom vård och omsorg. Inräknat med bidraget för 2010 har kommunen totalt två miljoner som ska gå till det sociala innehållet inom äldrevården.
– Vi ska anställa en projektledare som ska se över vad som har gjorts hittills och vad som behöver göras, säger Kristina Ericsson, chef för särskilda boenden i Tierps kommun.

Projektledarens uppgift blir också att ta fram förslag på aktiviteter.
– Vi vill ha ett stort utbud av aktiviteter som ska passa många olika behov, säger Kristina Ericsson.

Några av de idéer som finns redan nu är att utöka utbudet av studiecirklar för äldre och anhöriga på anhörigcenter. Man vill även få in mer musik av olika slag på äldreboendena.
– Musik tycker ju de flesta om och det finns många olika sätt att få in det i verksamheten.

Ett av områdena som också ingår i stimulansområdet är nutrition och kost. Även där ska projektledaren se över vilka behov som finns. Får de äldre i sig rätt och tillräcklig kost? Stimulansbidraget har delats ut sedan 2006. 2009 fick kommunen 2, 5 miljoner för att bland annat utveckla demensvården.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tanja Lönnqvist