Liten giftrisk från stängd kvarn

Risken för spridning av kvicksilver till mark och vatten från den gamla kvarnen i Skärplinge är liten. De föroreningar som finns kvar sitter i byggnaden och kan inte spridas så länge den är stängd.

15 november 2012 17:37

För att utsättas för föroreningar måste man vara inne i byggnaden.

Den samlade bedömningen gör länsstyrelsen efter en miljöinventering av kvarnen. Byggnaden uppfördes på 1870-talet. Verksamheten avslutades i början av 1950-talet. Enligt rapporten från inventeringen förekom betning av säd med panogen under elva år av drifttiden.

Panogen är ett medel som innehåller metylkvicksilver, en stabil och mycket giftig organisk form av kvicksilver som förbjöds på 1960-talet sedan man konstaterat stor påverkan på naturen, särskilt fröätande fåglar och rovfåglar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Badner