Klockan tickar för gamla macken

Det finns ännu tid för ägaren till ödemacken och vägkrogen i Grissla att begära hjälp med undersökning och sanering från oljebolagens miljösaneringsfond.

30 november 2011 08:03

 Men tiden börjar rinna ut och ännu har inget avtal tecknats.
Parallellt löper Tierps kommuns hantering av ansökan om rivningslov för mack och krog. Rivningen ska ske
som det heter ”på den försumliges bekostnad”, det vill säga betalas av fastighetsägaren.

Kommunens marksamordnare Maj-Britt Lundberg har slutfört inventeringen bland annat vad gäller farligt avfall. Hon har också skött kontakterna med Räddningstjänst Norduppland och hade siktet inställt på en rivning genom övningsbrand någon gång under andra kvartalet 2012. Men de planerna har lagts på is i och med räddningstjänstens ändrade organisation. Hon konstaterar att hon får vänta till efter nyår 2012 för att i stället etablera ny kontakt med någon ansvarig vid räddningsledningen i Uppsala.

Hon hoppas också att kommunen ska kunna träda i fastighetsägarens ställe och teckna avtal med Spimfab om markundersökning och eventuell sanering.
Spimfab bildades 1997 för att undersöka och sanera gamla bensinstationer, med pengar från oljebranschen. Ungefär 5 000 projekt har anmälts sedan start. Projektet avvecklas vid årsskiftet 2014–2o15, så de sista markundersökningarna genomförs hösten 2013 och
sista saneringarna våren 2014.
Utan avtal för Grisslamacken försvinner möjligheten att få Spimfab att betala undersökning och eventuell sanering.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Badner