Ingen kritik mot motorbanan

Endast ett fåtal frågor ställdes under det öppna samrådsmötet om detaljplanen för Tierps Arena. Församlingen verkade övervägande positiv.

30 november 2010 21:43

   – Kråkorna kommer att sluta flyga upp och ner över Tierp, var en av kommentarerna.
På tisdagskvällen hölls ett öppet samrådsmöte om detaljplanen för Tierps flygfält och motorarenan. Göran Geijerstam som gjort miljökonsekvensbedömningen och kommunarkitekt Helena Gåije var på plats för att svara på allmänhetens frågor.
Men församlingen var tystlåten. De flesta verkade lugnas av Göran Geijerstams konstaterande att bullret vid tävlingarna är marginellt. Någon undrar hur mycket de halkövningar, som ska ske året runt, kommer att störa.
– I decibel kan det jämföras med en viskning. Man kommer alltså inte att vakna av det, däremot kan suset ligga som en ständig matta över området, säger Geijerstam.

Dragracingtävlingarna, som är de som låter mest, kommer att arrangeras två gånger om året. Men kommer man inte att träna under året? undrar någon.
– Som jag förstått det så tränar man inte i sporten, det är för dyrt, säger Geijerstam.
En representant för Svenska bilsportförbundet opponerar sig mot att man ständigt använder ordet buller.
– Det är ljud, säger han.
Vad gäller avgaser och utsläpp kunde församlingen dra en lättnadens suck. De siffror som tidigare redovisats, som säger att motorbanan skulle orsaka mer utsläpp än E4:an, är felaktiga.
– Man kan snarare jämföra det med 18 fler bilar mellan Gävle och Uppsala per dag, säger Geijerstam.
Anna Fridsjö och Björn Eriksson var två av de cirka 30 personer som kommit för att lyssna. De ser fram emot banan.
– Vi vill delta i endurotävlingar och hoppas också att de bygger en arena för rockkonserter, säger Björn Eriksson.
Tierp kommer att sättas på världskartan.
– Förhoppningsvis utvecklas stan från en tråkig ort till en plats med fler hotell, klädbutiker och affärskedjor, säger Anna Fridsjö.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tanja Lönnqvist