Fler nattambulanser är ett önskemål

Skillnaden mellan natt och dag mätt i antal uppdrag minskar, därför skulle ambulansberedskapen i Norduppland behöva förstärkas nattetid.

11 mars 2014 14:44

Det var ett önskemål som Fredrik Arenstig, avdelningschef för ambulansen i Tierp/Älvkarleby, framförde när han på tisdagen besökte Åsenträffens RPG i Månkarbokyrkan. Efter sång, frågesport och sopplunch med kaffe berättade han om ambulansens historiska utveckling i allmänhet och om dess vardag i Norduppland i synnerhet, från hästdragna sjuktransporter utan vård till moderna fyrhjulsdrivna fordon med plats både för patient och två arbetande sjuksköterskor.

– Nu är ambulanserna rullande akutmottagningar, sa han.

Men de skulle kunna vara fler än nuvarande två i Tierp och en i Skutskär dagtid och en på varje ort nattetid.

– Vi skulle önska lika många ambulanser nattetid som dagtid. Dag och natt blir mer lika, sa Fredrik Arenstig.

Som förklaringar ser han både en åldrande befolkning med fler sjukdomar men också att befolkningen förväntar sig mer och oftare än tidigare ringer efter ambulanshjälp nattetid. Sammantaget innebär det ökad belastning på vårdapparaten, inklusive ambulanssjukvården.

Fredrik Arenstig berättade vidare om det absolut roligaste jobbet man kan ha, trots att uppdragen pendlar mellan lycka och olycka. Redan görs mycket och arbetsgruppen är ett bra stöd när det gäller att bearbeta tunga händelser och mer är på gång.

– Jag håller just nu på med att utarbeta ett program för hela länet hur vi ska hantera vår personal och posttraumatisk stress.

Ambulansjobbet förefaller även vara populärt och Fredrik Arenstig har inte några rekryteringsproblem, bortsett från återkommande bekymmer med att lösa semesterbemanningen.

– Hade jag fem nya tjänster att rekrytera till så skulle det inte vara något problem. Det skulle dessutom innebära en ambulans till på natten.

För Tierps del är mer ändamålsenliga lokaler med bättre placering både för ambulansen och räddningstjänsten ett annat, gammalt önskemål. Nuvarande lokaler är slitna, opraktiska och ligger dessutom illa till med utryckningsvägar genom bostadsområde.

– Det finns en tomt reserverad, sa Fredrik Arenstig.

Den ligger närmare E4 och med förutsättningar till kortare utryckningstider. Inget beslut om nybygge är fattat, men Fredrik Arenstig hoppas att det inte ska vara långt borta.

– För ambulansens del har det aldrig varit närmare än nu.

Han sa vidare att diskussioner pågår mellan landstinget och Tierps kommun om möjligheten att utöka tomtytan så att även räddningstjänsten kan rymmas på samma plats i en senare etapp.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Badner