Dioxinet i Lövstabukten analyseras

I höst kommer svaret på hur mycket dioxin det finns i Lövstabukten. Länsstyrelsen i Uppsala län räknar med att få klarhet om vilka mängder och risker det handlar om.  Och vilka orsaker det finns till att miljögiftet finns i sedimenten.

6 februari 2011 10:41

Ända sedan hösten 2007 då ämnet dioxin påträffades i Lövstabukten har länsstyrelsen utrett och undersökt föroreningssituationen i sedimenten både i Karlholmsfjärden och i Lötfjärden.
Senast i somras togs prover som för närvarande är föremål för analyser.
– Det vi känner till i dagsläget är fortfarande de halter och mängder som konstaterades vid undersökningarna 2007. Vi uppskattar att åtta gram dioxiner totalt finns i Karlholmsfjärden och tre gram i Lötfjärden. I hela Lövstabukten har vi funnit elva gram, säger Kristina Jansson vid länsstyrelsen i Uppsala län.
Mängden är mer än vad som borde finnas, men Kristina Jansson säger att det mängder som fram till nu konstaterats inte är någon fara för allmänheten.
– Det finns inga akuta risker exempelvis för folk som badar i vattnet. Högre halter dioxin finns vanligtvis i så kallade ackumulationsbottnar som oftast finns på större djup.

Länsstyrelsen arbetar efter flera olika antaganden om vad det beror på att dioxiner påträffats i Lövstabukten. Ett antagande är att dioxinerna sprids till Lövstabukten från källor på land. Det kan vara källor som gamla nedlagda järnbruk längs Tämnarån som till exempel Karlholms bruk, Strömsbergs bruk, Västlands bruk, Ullfors bruk, med flera. En annan hypotes är att dioxinet kommer från sediment i Lövstabukten, Tämnarån eller från andra havsområden som Gävlebukten. Där kan föroreningar ha samlats under lång tid och som i dag sprids vidare.
Kommunala deponier liksom Karlits boardfabrik kan också vara möjliga källor.
– När proverna analyserats får vi svaren. Vad vi vet i dagsläget finns inga jättelika mängder av dioxin i Lövstabukten, utan måttliga. Men bara förekomsten av dioxiner gör det hel allvarligt, det ska inte finnas sådana miljögifter alls, säger hon.

Länsstyrelsen har totalt fått cirka 1,3 miljoner kronor i bidrag av Naturvårdsverket för att utreda föroreningarna. I inledningsskedet av utredningen fick länsstyrelsen 800 000 kronor i bidrag, men eftersom uppdraget visade sig mer omfattande än man från början trodde är nu den totala summan uppe i totalt 1,3 miljoner kronor. Det är konsulten Kemakta Konsult som gjort provtagningen.
Länsstyrelsen i Uppsala län samarbetar i undersökningen med Gävleborgs län.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christer Bergström