Arena ska få Tierp att växa

När Tierps Arena med en motorbana som håller världsklass invigs i maj 2011 får anläggningen med största säkerhet en dominoeffekt på utvecklingen av Tierps köping.

14 december 2010 10:00

Det tror de drivande krafter i projektet Vision 10 000 som sedan i maj lagt ner ett idogt arbete för att kläcka idéer på hur orten ska utvecklas.
När Rotary som vanligt höll sitt lunchmöte på måndagen i Nya Gästis anrika 1800-talsbyggnad i Tierp stod Vision 10 000 på agendan. Nu skulle projektgruppen för Vision 10 000 presentera hur långt de kommit i arbetet.

Det är Rotary i Tierp som står bakom Vision 10 000. Sedan i maj har projektgruppens medlemmar på bred front i samarbete med kommunen, lokala företagare, exploatörer och finansiärer kläckt idéer på hur Tierp kan utvecklas. Som en anrättning på dagens menu skulle nu Rotary redovisa planerna och det visade sig att Rotary kommit långt i arbetet.

Bland annat så har skisser och ritningar tagits fram på hur den nya vägkrogen med bensinstation och restaurang kan komma att se ut vid E4:an, hur nya centrum med bostäder och kommersiella lokaler kan se ut på kvarteret Lejonet och hur området vid ån Tämnaren omdanas från något av ett träskområde till ett modernt bostadsområde där alla husägare kan njuta av åns vattenspegel.

När Rolf Falkenberg i projektgruppen för Vision 10 000 beskriver hur Tierp ska växa ser han Tierps köping som ett litet träd med sin stam och sina grenar, kvistar och löv som behöver ytterligare näring för att bli utvuxet. Stammen är invånarna, grenarna är de olika kategorierna av invånare och kvistarna och löven de behov som behöver tillgodoses.

Som UNT berättat flera gånger kommer Tierp Arena att fungera som en multiarena för bland annat motorsport, hästsport, mässor, skidskytte, musikkonserter, med mera. Arenan beräknas att öppnas i maj nästa år. Nästan samtidigt med att arenan invigs kan bygget av vägkrogen vid E4:an starta. Vision 10 000 väljer att kalla vägkrogen med bensinstation och restaurang, eventuellt även med outlet/saluhall, motell och annan service, för Porten till Tierp. Markägaren till Porten till Tierp förhandlar för närvarande med ett bensinbolag om etablering, avtal beräknas kunna skrivas om ett par månader.

– Porten till Tierp ska byggas och utformas på ett sådant sätt at det lockar folk att stanna till i Tierp. För att uppfylla kravet på synbarhet kan en skulptur placeras där och själva vägkrogen bör bli en attraktiv designad byggnad, säger Rolf Falkenberg.

Men för att stärka Tierps utveckling ytterligare och få orten att fullständigt blomma ut driver projektet Vision 10 000 idén om ett nytt centrum med kommersiella lokaler och bostäder på den centrala tomten kvarteret Lejonet i Tierp, samt att bygga bostäder med inriktning för pendlare i området vid Tämnarån.

Ett byggföretag har visat intresse att bygga ett sju våningar högt centrumhus på parkeringen vid Fredners torg. På gatuplanet är det tänkt att bli affärslokaler och i de övriga våningarna bostadsrätter. En normalstor trea ska kosta cirka 1,2 miljoner kronor att köpa och avgiften kommer att hamna på omkring 3 500 kronor i månaden.

Kanalstaden är arbetsnamnet på ett nytt bostadsområde vid ån Tämnaren. Alla bostäderna får utsikt över åns vattenspegel och här är det meningen att en samfällighet bildas. Kanalstaden riktar in sig på pendlare. Samfälligheten skaffar lämpligt antal övernattningslägenheter i Stockholm så att varje tomtägare har tillgång till boende i Stockholm för ett 30-tal nätter om året.
– Tierps kommun har visat sig beredda att jobba med detaljplaner så att idéerna kan genomföras och det finns intresse från exploatörer, säger Rolf Falkenberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christer Bergström