Studenter missar hemförsäkringen

Snart intas Uppsalas korridorer av nya studenter. Men många som flyttar hemifrån saknar hemförsäkring.

11 januari 2013 10:52

När man lämnar hemmet och bosätter sig någon annanstans omfattas man inte längre av föräldrarnas hemförsäkring. Låter man bli att teckna en egen står man utan skydd i en rad tänkbara situationer.
– Hemförsäkringen skyddar mer än bara saker. Inte minst reseskyddet är viktigt. Åker du på semester och blir sjuk kan det kosta ganska mycket i sjukvårdskostnader och transport, säger Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas rådgivningsbyrå.

Om du genom vårdslöshet krävs på skadestånd täcker också hemförsäkringen stora belopp. Blir du utsatt för misshandel kan du få skadestånd. Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar i Uppsala, nämner några fall där avsaknad av hemförsäkring kan bli ödesdiger.
– Repar du en bil med cykeln, eller glömmer en platta på spisen i korridorsköket som orsakar rökskador, så blir du skadeståndsskydlig utan en hemförsäkring, säger hon.

Gustav Jonsson ser flera skäl till varför många studenter låter bli att teckna en hemförsäkring. Dels kan det bero på att studenter ofta befinner sig ?i en ansträngd ekonomisk situation. Men missuppfattningen att försäkringen bara skyddar de saker man har i hemmet är också vanlig.
– En del känner kanske att de inte äger så många värdefulla saker, men hemförsäkringen täcker mycket annat också.

Susanne Fagerberg har själv två barn som är studenter.
– De är precis som skomakarens barn. De tänker att ”det händer inte mig” och ”jag har inte så mycket saker”. Länsförsäkringar försöker vara på plats vid inskrivningar och jag tycker att kårer och nationer hjälper till. Men ett bra samtal i familjen skadar inte heller.

Koll Hemförsäkringen
  • Skydd för dina saker vid stöld, brand, vattenskada etc.
  • Ansvarsskydd – kan betala ersättning om du blir skadeståndsskyldig.
  • Överfall – kan ge ekonomisk ersättning om du utsätts för till exempel misshandel.
  • Rättsskydd – kan betala dina kostnader om du behöver anlita advokat..
  • Reseskydd – gäller i de flesta fall i 45 dagar.

Källa: Konsumenternas rådgivningsbyrå

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stefan Hesserud-Persson