Utbrytare startar ny cancerklinik

Akademiska sjukhuset förlorar en av sina specialiteter när cancerläkaren Haile Mahteme öppnar en personalkooperativ klinik på Samariterhemmet. Men Akademiska tar upp konkurrensen.

5 maj 2012 12:00

Haile Mahteme startar Uppsala Cearcinos Clinic tillsammans med Susanne Svahn, tidigare chef för Akademiska sjukhusets avdelning Uppsala Care. De tar över kortvårdskirurgins lokaler i Samariterhemmets sjukhus som landstinget lämnade för ett år sedan. Patientrum, intensivvårdsplatser, operationsrum och administrativa lokaler är så gott som klara för inflyttning.
– Vi kommer bara att behöva måla om och investera i bättre ventilation och bra miljö för personal och patienter. Tanken är att vi ska starta verksamheten i augusti år. Vi har redan rekryterat 30 personer som ska jobba här. De flesta från Akademiska och några utifrån, säger Susanne Svahn.

Haile Mahteme har under lång tid behandlat svår bukcancer med en speciell metod som gör att patienterna kan förlänga sitt liv med flera år. UNT berättade om honom för nära två år sedan. Då var han upprörd över att hans team på Akademiska hade splittrats i samband med en omorganisation. Köerna till behandlingen växte och det hotade patientsäkerheten. Haile Mahteme fick dock ingen respons från ledningen.
– Det är sex månaders kö på Akademiska för den här typen av operation i dag. Patienter dör medan de väntar. Ingen annan cancerbehandling i landet har så lång väntetid. Det är helt oacceptabelt. En del patienter med resurser väljer att åka utomlands där kön är några veckor. På grund av kön behandlas patienterna med 15 till 20 cytostatikakurer i stället för 4 till 6. Det utsätter dem för ökat lidande, säger han.
Haile Mahteme kan förstå att Akademiskas ekonomiska kaka är begränsad, pengarna ska gå till mycket. Nu kommer han att kunna behandla betydligt fler patienter än i dag med en väntetid på högst 3–5 veckor.
– Och det är det viktigaste för mig, säger han.

Enligt planerna ska 120 till 150 cancerpatienter opereras årligen på den nya kliniken.
– Det är en fördubbling mot vad jag gjorde på Akademiska. På sikt räknar vi med att ta emot patienter utifrån också, säger Haile Mahteme.
I och med att det handlar om en specialitet så räknar han med att patienterna ska remitteras från alla svenska landsting.
– Vi vill också ha ett samarbete med Akademiska om patienter, om ambulansflyg, provtagning, analyser och sådant. Men vi har inte hört något ännu – de har inte svarat.
Lennart Persson, som är sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset, beklagar att Haile Mahteme slutar. Varför inte sjukhuset satsat mer på Mahtemes cancerbehandling har han svårt att bedöma efter ett halvår på direktörsstolen.
– En orsak kan vara att vi måste prioritera i vår verksamhet, säger han.
Förfrågan om ett samarbete studeras. Att köpa vård av det nya bolaget är dock inte aktuellt.
– Akademiska sjukhuset har inget avtal med denna klinik och vi har för avsikt att fortsätta med behandlingarna här vid Akademiska. Haile Mahteme är den som byggt upp och utvecklat verksamheten. Men fler på sjukhuset arbetar med samma sak. Jag har gett dem i uppdrag att ersätta det som nu försvinner, säger Lennart Persson.

Tror du att fler specialister följer efter?

– Jag hoppas naturligtvis att våra medarbetare ska trivas på Akademiska. Att några slutat sin anställning för att starta egen verksamhet eller jobba i något privat vårdföretag har hänt tidigare och lär väl hända igen – det har jag inga synpunkter på, säger Lennart Persson.
Cirka tio miljoner kronor räknar Susanne Svahn och Haile Mahteme med att investera i det nya bolaget.
– Vi står för allt själva med Handelsbanken som garant. Cirka 60 miljoner om året räknar vi med att omsätta, säger Susanne Svahn.

 

FAKTA

Metoden har ökat överlevnaden kraftigt
Omkring 5 600 personer i Sverige får varje år diagnosen tarmcancer (tjock- och ändtarmscancer), det är den tredje vanligaste cancersjukdomen. Den metod Haile Mahteme introducerat riktar sig främst till patienter som tidigare hade dålig prognos och kort överlevnad. Operationen innebär att hela bukhinnan skalas bort och att bukhålan sköljs med uppvärmd cytostatika. Värmen gör cancercellerna mer mottagliga för cellgift. För patienter med spridd tjocktarmscancer som opereras med denna metod lever tre av tio fortfarande efter fem år, mot tidigare ingen alls.
136 sjukhus i världen arbetar med metoden. Kostnaden per behandling kan veriera från cirka 550 000 inom Uppsala läns landsting till 1,3 miljoner vid kliniker i Tyskland.
Haile Mahteme har behandlat cirka 650 patienter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström