Stress kan ge feta barn

Det finns ett samband mellan mammans stress och hur mycket hennes barn väger. I förskoleåldern är både övervikt och undervikt betydligt vanligare bland barn vars mammor känner en hög grad av föräldrastress än bland barn till mindre stressade mammor.

15 april 2010 05:59

Det framgår av en undersökning bland föräldrarna till 873 barn i fyraårsåldern i Uppsala län.
- Våra resultat pekar på ett starkt samband mellan stress i föräldrarollen och barnets viktutveckling, framför allt övervikt. Vi hade väntat oss att se ett samband, men det var större än vi anat, säger barnsjuksköterskan Christina Stenhammar, verksamhetschef för Skolhälsovården i Uppsala kommun och doktorand vid Uppsala universitet.

I studien har föräldrarna i ett par omgångar besvarat ett stort antal frågor, bland annat ett särskilt frågeformulär för att mäta föräldrastress.
- Med formuläret får föräldrarna själva skatta hur stressade och pressade de är inom olika områden som har samband med själva föräldrarollen, till exempel sjuklighet hos barnen, stöd av partnern och om de får någon tid över för sig själva, säger Christina Stenhammar.

Bland barnen i studien var övervikt ett större problem än undervikt. Mer än vart femte barn var överviktigt, men bara vart 14:e barn vägde mindre än det borde göra.
När forskarna närmare undersökte vilka barn som var över- eller underviktiga fann de i båda fallen ett samband med höga nivåer av föräldrastress, i synnerhet hos mamman. Jämfört med för barnen med mindre stressade mammor var övervikt nästan fem gånger vanligare och undervikt tre gånger vanligare om mamman upplevde en hög grad av föräldrastress.
Det finns inte en enda enkel förklaring till sambandet mellan föräldrastress och övervikt och undervikt hos barnen.

- Möjligen bidrar föräldrastress till ett mindre genomtänkt livsmedelsval och bristande ork att aktivera barnen, med risk för övervikt. Svårigheter att upprätthålla en god måltidsordning kan även vara kopplad till undervikt. Man kan anta att föräldrar som själva har en benägenhet att förändra sitt kaloriintag vid stress eller för att dämpa olustkänslor även påverkar sina barn i samma ätbetende, säger Christina Stenhammar.

Studien visade också att barnen till stressade mammor tillbringade i genomsnitt mer stillasittande tid framför TV:n än övriga barn.
- Kopplingen mellan föräldrastress och ökat TV-tittande hos barnen kan dock bara förklara en liten del av sambandet mellan föräldrastress och viktstörningar hos barnen, säger Christina Stenhammar.
Hela den nya studien finns publicerad i facktidskriften Acta Paediatrica.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross