Nej till civilflyg på Ärna

Miljödomstolen säger nej till civil flygtrafik  på Ärna flygplats i Uppsala i sitt yttrande till regeringen. Det innebär sannolikt att flygplatsbolaget Uppsala Airport inte kommer att tillåtas starta lågprisflyg som tänkt.

18 april 2011 14:48

 Domstolen anser att det fins risk för att civilflyget kan medföra ”påtaglig” påverkan på miljön.

En flygplats skulle orsaka omfattande störningar och då anser miljödomstolen att en utgångspunkt måsta vara att verksamheten förläggs på befintliga flygplatser där störningarna är ”acceptabla”.

Den miljökonsekvensbeskrivning som
försvaret lämnat in visar att det finns bättre alternativ som Arlanda, Skavsta och vid Västerås flygplats.

Det är regegringen som tar det slutgiltiga beslutet i frågan.

Uppsalaalliansens näringslivspolitiska talesman kommunalrådet Stefan Hanna (C) anser att ett utnyttjande av Ärna hade varit värdefullt för Uppsala.
– En viktig satsning för stadens lokala näringsliv och infrastruktur. Många har sett det som positivt om vi kunde nyttja den. Arlandas kapacitet räcker inte till. Men en civil flygplats har ingen avgörande betydelse för Uppsalas framtid, säger han.

Regeringen har sista ordet när det gäller Ärna. Kommer alliansen att försöka påverka regeringen att gå emot miljödomstolen?
– Det vet jag inte. I en sådan fråga kan vi vara delade om det är så att domstolen gjort ett tydligt ställningstagande. Vi har ju våra egna klimatmål att jobba med också, säger Stefan Hanna.

Miljöpartiets kommunalråd Maria Gardfjell anser att domstolens yttrande är ”utmärkt”.
– Jag hoppas att regeringen följer miljödomstolen. Man har varit tydlig och inte ser till kortsiktiga företagsintressen. Det borde väga tungt, säger hon.

 Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg (M) konstaterar att Miljödomstolens yttrande kommer att väga tungt inför regeringens beslut om civilflyg på Ärna. Han vill inte göra någon värdering av domstolens uppfattning:
­- Vi har varit noga med att peka på att en etablering av civilt flyg på Ärna kan få positiva effekter för sysselsättningen men samtidigt kan ha negativa följder för miljön. Vi är samtidigt glada för att den militära flygverksamheten fortsätter i Uppsala, säger Gunnar Hedberg till UNT. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström