Länken mellan dig och världen

Du använder det varje dag. Det vet precis vad du eftersöker. I många fall har det också hand om dina mejl och semesterfoton. Lisa Irenius läser Andreas Ekströms reportagebok om hur Google erövrade världen.

10 april 2010 10:55

Det här är en fascinerande bok. Hade kanske bara fattats annat. Den handlar om världens mest fascinerande företag. Och om det är någon som tvekar att utnämna Google till det är det bara att läsa.

Google har vuxit hisnande snabbt sedan det grundades 1998. Webbsökmotorn erbjuder i dag ungefär 250 andra tjänster: gratis mejl, gratis kalender, gratis bildarkiv, bloggplattform, Youtube, kart- och satellitbilder... Användarna finns över hela världen och gör 50 miljarder sökningar i månaden. Nio av tio svenska webbsökningar sker inom Googles hägn. Dess namn har rentav blivit ett verb på många språk: att googla. Det har sagts att Google inte bara är ett företag, utan ett helt nytt sätt att tänka. Det har inte bara gjort all världens information mer tillgänglig, utan också format den digitala revolution som har omvandlat hela medielandskapet.
Google, måste man tillstå, är fantastiskt.

Så, vad är hemligheten? Hur knäcker man Google-koden?
Andreas Ekström, journalist på Sydsvenskan, inleder sin reportageresa i denna nya sköna värld i Kalifornien. Närmare bestämt på Googles huvudkontor i Mountain View, strax söder om San Francisco. Han berättar hur the Googleplex är som ett stort campusområde, lekfullt och avslappnat. Han beskriver hur allt funkar, företagets struktur men också det tekniska: hur den mäktiga sökmotorn genom ett antal kriterier avgör vilka webbsidor som hamnar överst när du söker efter till exempel "sommarhus att hyra".
Han beskriver också vad som kan hända när det inte funkar, när sökmotorn orättmätigt svartlistar och utesluter vissa sajter.

På det stora hela är detta reportage om det digitala fullt av mänsklig och fysisk närvaro. Ekström träffar en mängd människor som jobbar på Google eller har jobbat där eller på annat sätt förhåller sig till företaget.
Men han träffar aldrig grundarna Sergey Brin och Larry Page, eller verkställande direktören Eric Schmidt. Och de han talar med är ganska förtegna. Boken uppenbarar att öppenhetsförespråkaren Google själv är riktigt hemlig. "Googles ledning och Kinas har det gemensamt att de agerar oförutsägbart, och med stor sekretess", konstaterar Ekström i ett kapitel om sökmotorn och diktaturen.

En annan, viktig fråga rör integriteten; med sina mejl-, sök- och alla andra tjänster lagrar Google enorma mängder information om enskilda personer. Men medan FRA:s övervakning väckte ramaskrin är det få som inkluderar det privata näringslivet i diskussionen. Och så har vi frågan om den så kallade nätneutraliteten: om bredbandsleverantörer kan ge vissa former av innehåll (till exempel musik) prioritet framför annat. Det kan få stora konsekvenser för nätets - och därmed Googles - framtid. Det är också på sin plats att diskutera trovärdigheten i en slogan som "don't be evil" - för naturligtvis kan inte ens den digitala världen delas upp i gott och ont, värdekonflikter uppstår inte minst i krocken mellan fri information och upphovsrätt, tillgänglighet och integritet. Samtidigt har målsättningen hjälpt Google att vinna användarnas tillit. När det gäller företagets makt finns ännu fler frågor att ställa: hur stor den är, vad det innebär att man förser universitet och myndigheter med mejl och kommunikationstjänster, och hur all användarinformation kan komma att användas.

Ja kort sagt väcker den här boken en mängd viktiga frågor, och klämmer dessutom in berättelserna om svenskarnas roll och om det enorma projektet att digitalisera all världens litteratur, Google Books. Och en resa till Kamerun (en procent av Googles resurser går årligen till välgörenhet). Och mycket annat. Lite ofokuserat blir det ibland. Men det är väl precis så Google är: all over the place. Med tanke på det har Andreas Ekström gjort ett både begripligt och spännande porträtt av denna ständigt föränderliga megamekanism, som vill bli världens största mellanhand. Det blir samtidigt en teckning av vår digitala tid och dess utmaningar.

Tidningen The Economist hade nyligen ett temanummer om The data deluge, datasyndafloden. Mängden digital information tiodubblas var femte år. I år uppskattas mängden till 1,27 zettabytes, vilket knappt går att föreställa sig. Vad vi upplever nu är en övergång från knapp information till informationsöverflöd. Data i sig blir föremål för en växande ekonomi. Jobbet som statistiker kommer att blir det "sexigaste som finns", påstås i en artikel.
I den stora dataöversvämningen lär Googles betydelse knappast minska. Tvärtom finns all anledning att noga följa den fortsatta berättelsen.

Litteratur
Andreas Ekström
Googlekoden
Weyler


Mer läsning:
Googleböcker på engelska
Jeff Jarvis, What would Google do? (2009), om det ekonomiska konceptet
John Battelle, The Search (2005), om den tekniska framväxten
Nicholas Carr, The Big Switch (2008), ger ett historiskt perspektiv på innovation
Randall Stross, Planet Google (2008), en biografi över företaget

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lisa Irenius