Havsörnen stoppar vindkraftverk

Planerna på att bygga vindkraftverk vid Biotestsjön i Forsmark får nej av länsstyrelsen. Anledningen är förekomsten av den rödlistade havsörnen.

13 februari 2012 11:37

Vattenfalls planer på att sätta upp 15 vindkraftverk kring Biotestsjön i Forsmark nej av länsstyrelsen. Enligt länsstyrelsen och flera bedömare finns risken att den population av havsörn som finns i området påverkas negativt om vindkraftverk uppförs på platsen.
Området kring Forsmark ingår i det så kallade kärnområdet för häckande havsörnar. Just kring Biotestsjön bedöms förekomsten av havsörn att vara mycket hög och ett uppförande av vindkraftverk kan leda till att de krockar med rotorbladen. Kollisionsrisken kan dels innebära att havsörnarna förolyckas men även att de söker sig till området för att jaga efter andra fallna fåglar.
Länsstyrelsen menar vidare att en nedgång i antalet havsörnar kan påverka den framtida tillväxten negativt.
Men Vattenfall menar å sin sida att om några örnar kolliderade med vindkraftverken skulle dessa kunna ersättas med nya havsörnar från närområdet.
Havsörnen är kategoriserad som nära hotad på Naturvårdsverkets röda lista.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!