Fler och fler arenor i Uppsala

14 juni 2009 00:01
I samma takt som sporten i Uppsala utvecklas växer också önskemålen om arenor. Det var länge sedan Studenternas idrottsplats ensam fyllde behoven. Floran av arenor för en rad sportgrenar har också vuxit men behovet anses trots det långt ifrån fyllt. Det som särskilt efterlyses är en arena för stora internationella tävlingar. Planeringen av megaarenan i Gränby där såväl VM som schlagerfestivaler skulle kunna genomföras ligger dock för närvarande på avkylning.
Just nu pågår planering kring en arena för träning och tävling i innebandy samt för träning i friidrott. Innebandy är en stor sport i Uppsala och hittills har den så kallade Allianshallen använts. Den anses dock som otillräcklig. Friidrottarna har över huvud taget inte haft de träningsmöjligheter som motsvarar de krav som elitsatsning ställer.

Nu har alltså ett koncept tagits fram för en kombination av arena för de två nämnda idrotterna. Fastighetsnämnden samt natur- och fritidsnämnden har sagt ja till att ge hyresbidrag till klubbarna på 14 miljoner kronor om året i 25 år. Det slutgiltiga beslutet fattas av kommunfullmäktige senare i år.Företrädare för de båda idrottsgrenarna är nöjda men efterhand har en diskussion om projektet uppstått.
Beslutsprocessen har varit brådstörtad, heter det och finansieringen har bedömts som alltför svag. Byggföretaget NCC bygger medan finansiären än så länge är okänd. Från andra arenor i Gränby där den planerade byggnaden ska ligga har man rest tvivel på att det går att ordna med parkering. Och genomförs bygget kommer Allianshallen att bli utan hyresgäster. Flera osäkra faktorer, alltså.

För en stad av Uppsalas storlek ingår arenor för olika sporter i infrastrukturen. Att kommunen också satsar pengar på detta är inget att säga om. Däremot finns det skäl att hissa en varningsflagg för några inslag i projektet.
För det första blir nästa år ett synnerligen kärvt år för kommunerna. Satsningar av det här slaget måste då ställas mot kostnader för nödvändiga kommunala åtaganden som skola, äldreomsorg och socialt bistånd.
För det andra bör finansieringen bli klarlagd. Såväl kommun som allmänhet måste ju veta vem samarbetspartnern är. Och för det tredje måste arenabyggandet i Uppsala ses över så att det inte blir en överetablering av arenor. Lite eftertänksamhet i processen vore välkommen.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!