Dålig tandhälsa varningssignal

Personer som förlorat många tänder genom tandlossning löper flera gånger högre risk att dö i förtid än personer som har kvar de flesta av sina tänder. Ju färre kvarvarande tänder, desto högre är dödligheten.

12 april 2010 06:59

Det framgår av en ny svensk studie, som är den hittills största undersökning som gjorts kring antalet tänders betydelse för dödligheten.
- Våra resultat ger ytterligare stöd för uppfattningen att det finns ett samband mellan dålig munhälsa och hjärt-kärlsjuklighet. Men mycket forskning återstår för att närmare klarlägga hur detta samband ser ut, säger Anders Holmlund, tandläkare vid avdelningen för parodontologi vid länssjukhuset i Gävle som gjort studien i samarbete med forskare vid Uppsala universitet.
Studien omfattar närmare 7 700 vuxna kvinnor och män som följts upp under i genomsnitt 12 år efter det att de genomgått en noggrann tandundersökning. Under uppföljningstiden dog 629 av dem, varav närmare hälften i någon hjärt-kärlsjukdom.

Som väntat var dödligheten högre för äldre än för yngre, för rökare än för icke-rökare och för män än för kvinnor.
Men även efter det att forskarna i sina analyser tagit hänsyn till sådana faktorer såg de ett klart samband mellan hur många återstående tänder personerna haft vid tandundersökningen och risken för att de skulle dö under de följande 12 åren.
- Ju färre kvarvarande tänder, desto större var risken för att dö, framför allt i hjärtkärlsjukdomar, säger Anders Holmlund.
Bland personer som hade färre än 10 egna tänder var dödligheten i hjärtinfarkt mer än sju gånger så hög som bland dem som hade kvar 26 eller fler egna tänder.
Från medelåldern och framåt är den vanligaste orsaken till förlust av tänder en infektion och inflammation som bryter ner stödjevävnaden kring tänderna.

- En hypotes är att det i många sådana fall samtidigt pågår en liknande inflammatorisk aktivitet i blodkärlen, som bidrar till åderförkalkning. Men man kan också tänka sig att personer som förlorat många tänder oftare än andra har en livsstil som bidrar till uppkomsten av hjärt-kärlsjukdom, säger Anders Holmlund.
Tandläkare och läkare har av tradition varit två separata yrkesgrupper, som om tänderna var ett alldeles speciellt organ utan något samband med resten av kroppen.
- Kanske bör vi tandläkare ser grav tandlossning eller omfattande tandförluster hos våra patienter som en varningssignal för hjärt-kärlsjuklighet och överväga att hänvisa dem vidare till en mer omfattande allmän hälsoundersökning, säger Anders Holmlund.
Studien finns publicerad i nätupplagan av facktidskriften Journal of periodontology.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross