100-åring som vilar på hemlighet

"OD-borgen" med sitt höga spetsiga tegeltak ut mot Fyrisåns västra strand och vid Jernbrons fäste kan som en av de mer imposanta byggnader från dåtidens Uppsala fira 100-årsjubileum.

1 januari 2000 00:00

Arkitekten Axel Lindegren gavs uppdraget 1908. Han hade också uppdraget att rita den höga, spetsiga tegelbyggnaden till den nu i Luthagen utrymda Lärarhögskolan. De båda byggnaderna framstod förstås för den tidens Uppsalabor som ännu mer imposanta än dagens "Musikens hus" vid Vaksala torg. Uppsalas centrum bestod ju i mångt och mycket av övervägande lägre handelskvarter.

Tio meter långa träpålar drevs ned i leran innan man kunde börja uppföra den höga byggnaden. Och i grunden lade man en zinklåda med Nya testamentet. 1937 var det dags för renovering. Arkitekt var då Gunnar Leche, och Anders Diös svarade för arbetet med byggnaden.

Borgen vid Fyrisån ritades och planerades för scoutkåren Uppsala Riddarpojkar  – en av landets första. Den bildades 1910 och var en del av KFUM (Kristliga Föreningen Unga Män).

Uppsalascouterna hade innan de fick eget hus träffats i lokaler i Luthagen och Fjärdingen. Nu kunde man planera en omfattande verksamhet och deltagande i sommarläger tillsammans med tusentals andra svenska och utländska scouter. I dag driver KFUM ungdomsverksamhet vid Svartbäcksgatan mitt emot Linnéträdgården, där man också har en öppen förskola. Friluftsgården Alnäs i Graneberg nyttjas av scouterna – liksom förr i tiden – för sommarläger.

Uppe i ”borgens” stora sal fanns redan 1914 Uppsalas första biografsalong – Uppsala-Biografen! Innan OD drog in fungerade den också som gymnastiksal för flickskolan Magdeburgs elever och plan för KFUM:s badmintonspelare.
Axel Lindegrens och Oscar Ekmans hus har alltså rymt mycken skiftande verksamhet fram till dagens manliga körsång med OD.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!