"Titan betalar vid förlust"

Det är Titan TV som betalar om landstinget förlorar i hovrätten, enligt landstingets chefsjurist Jens Larsson.

8 oktober 2014 21:15

För Jens Larsson, chefsjurist vid landstinget, finns inga tvivel vem advokat Peter Danowsky från advokatfirman Danowsky & Partners företräder i hovrätten.

– Han företräder landstinget genom rättegångsfullmakt från vår sida. Jag har också säkrat skattebetalarnas pengar genom ett avtal med Titan så att bolaget betalar alla kostnader vid händelse av att vi förlorar i hovrätten. Det är jag nöjd med.

Vinner landstinget i målet betalas advokat Danowsky av motparten, de anhöriga.

För övrigt står landstinget fast vid sina övriga ställningstaganden i processen, enligt Jens Larsson.

Även landstinget egna jurister finns med under rättegången.

Den nya politiska majoriteten i landstinget har varit mycket kritisk till hur alliansen hanterat processen om skadeståndsanspråket. Bland annat har landstingsrådet Vivianne Macdisi (S) i en interpellation krävt att landstinget reder ut frågetecknen och tillsammans med partikollegan, riksdagsledamoten Ardalan Shekarabi, (nu civilminister) i en debattartikel i Svenska Dagbladet hävdat att förtroendet för landstinget skadats av processen.

Att det är en ny majoritet i landstinget påverkar dock inte de kommande förhandlingarna i hovrätten.

– Vi har ingen möjligt att påverka av den enkla anledningen att vi formellt inte tagit över i slutet av oktober. Den här komplicerade processen är ju också långt gången, säger Vivianne Macdisi.

– Vi måste förstås göra juridiska överväganden i vår verksamhet men vi måste också lyfta fram de etiska frågorna. De är mycket viktiga för medborgarnas förtroende för landstinget.

Om eventuella oklarheter gällande vem advokaten företräder i rätten säger hon:

– Det får inte finnas tvivel om vem advokaten egentligen företräder, landstinget och medborgarna eller en mediekoncern med starka ekonomiska intressen i frågan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!