Sonens ADHD gav företagsidé

Att starta företag kan leda till framgång eller nedläggning. På UIC testar just nu 15 nyskapande eller blivande företag sina projektaffärsidéer. ”Vi vill hjälpa barn som har inlärningsproblematik”, säger entreprenören Jessica Stigsdotter Axberg.

3 mars 2018 09:00

När UNT besöker affärsutvecklingsprogramet UIC Business Startup vid Uppsala Science Park är deltagarna i full gång med så kallad ”pitchträning”. Processen, eller det fiktiva säljmötet, går till som så att varje företag/entreprenör testar sina idéer på en panel bestående av fyra personer från näringslivet som ger respons på pitchen och på företagsidén. I dag består panelen av fyra personer från olika tjänsteföretag som är partners till UIC.

– Några har redan upptäckt att deras affärsidé inte kommer att hålla, och det kanske inte är det som man vill få reda på, men det är ett av syftena med programmet. Om det visar sig att affärsidén inte håller så ska man få reda på det i ett tidigt och billigt skede, så att man har tid, ork och kraft att satsa på nya projekt, säger programansvarige Lars Dahlbom.

Det tre månader långa programmet vänder sig främst till nyskapande projekt eller företag i en tidig fas. När det är avslutat ska deltagarna vara redo att möta blivande kunder med en produkt eller tjänst som har en marknad.

– Vi ser till att entreprenörerna och innovatörerna väldigt tidigt kommer ut och interagerar med sina tänkta kunder. Man pratar mycket med kunder innan man har byggt färdigt produkten och bolaget. Man bygger sitt bolag baserat på vad man vet, och inte på vad man tror, fortsätter Dahlbom.

Ett av företagen som har passerat det första pitchsteget är Hyperkonkret som drivs av Jessica Stigsdotter Axberg tillsammans med en kollega. Hon hoppas kunna starta upp företaget till hösten. Affärsidén går ut på att sälja ett individanpassat digitalt verktyg.

– Vi vill att alla barn som har någon form av inlärningsproblematik ska kunna ta till sig kunskap och lära sig på ett annat sätt än vad skolorna kan hjälpa till med i dag. Oftast finns det någon enskild lärare som kan det här, men alla lärare kan inte det här i alla ämnen. Vi börjar med att rikta oss till elever i sexan till nian. Webbverktyget ska skapa lust till att lära och det ska vara enkelt att använda, säger Stigsdotter Axberg som bor i Skokloster.

Hur kom ni på idén?

– Jag har en son med både ADHD och Aspergers syndrom och en dotter med ADHD. Min son tentade till exempel av hela matten i sjuan, men ändå nådde han inte målen i skolan. Och det är för att han har ett helt annat inlärningssätt. Matte är logiskt och konkret, men i alla ämnen där det ingår att motivera, reflektera, argumentera och analysera där faller han. För det finns ingen som kan sitta bredvid honom och säga vad som är viktigast och vad det är han ska tänka på.

Vad är visionen med Hyperkonkret?

– Det här skulle jag vilja var ett verktyg som finns i hela världen på varenda skola.

UIC erbjuder även affärsutvecklingsprogram för företag som har tagit nästa steg i utvecklingen, UIC Business Lab (för bolag som är på väg att bli aktiebolag eller är det) samt UIC Business Accelerator (för etablerade företag som vill expandera för exempelvis en internationell marknad).

UIC (Uppsala Innovation Centre)

UIC är företagsinkubator inom Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding.

UIC är branschoberoende och erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande projekt och tillväxtföretag, som vill utvecklas och skala upp för att nå en internationell marknad. Över 700 projekt och bolag har fått stöd i sin affärsutveckling genom UIC sedan starten 1999.

UIC blev i förra veckan utsedda till världens fjärde bästa företagsinkubator med universitetskoppling.

Källa: UIC

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!