Rent vatten med ny metod

En ny och framför allt billig teknik för att rena vatten från miljögifter och läkemedelsrester. Det har Martin Ryen och hans företag Pharem Biotech tagit fram.

6 april 2015 18:19

Varje år slänger svenskarna mycket läke­medel ut i avloppen som exempelvis kan leda till missbildningar hos djur och växter och öka risken för antibiotikaresistens.

På bara några år har Pharem Biotech tagit fram och utvecklat en helt ny ­metod för att rena avloppsvatten från organiska miljögifter och läkemedelsrester.

– Många har insett att det här är ett av de stora problemen som finns inom vattenrening, säger Martin Ryen, vd för Pharem Biotech.

Idén till tekniken är hans egen. Den första tanken var att angripa enbart antibiotikaresistens men snart insåg han och kollegerna att konceptet kunde breddas för att kunna bryta ner fler ämnen.

– När exempelvis antibiotika kommer ut i miljön påverkas bakterier som utvecklar egna biologiska maskiner som bryter ner ämnena vilket kan göra dem resistenta. Man kan säga att vi identifierat de här maskinerna, återskapat dem och när de placeras i ett reningsverk behöver läkemedlen aldrig komma ut i miljön.

Tidigt insåg

– Vi är ganska ensamma om den här tekniken och den stora fördelen är driftskostnaden. Vi beräknar att ha ungefär halva driftkostnaden jämfört med de tekniker som finns på marknaden i dag, säger han.

Pharem Biotech har precis ingått ett samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet och under nästa år ska produkten för första gången sättas upp i ett reningsverk. Företaget har fått väldigt positiv respons från marknaden och söker efter fler samarbeten för att öka medvetenheten och driva miljöarbetet framåt.

– Vi har som ambition att vara ledande i att just rena bort de här läkemedlen och organiska miljögifterna. Det tror jag att vi kan lyckas med, säger Martin Ryen.

Martin Ryen att det fanns potential i tekniken.

Nicklas Kihlberg

uppgang@unt.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!