Reformer för delad föräldrförsäkring

Föräldraförsäkringen måste delas lika, men för att det ska fungera krävs flera reformer, skriver representanter för Feministiskt initiativ.

24 juni 2015 10:59

Feministiskt initiativ har sedan starten för tio år sedan verkat för att införa en individualiserad föräldraförsäkring, och vårt ställningstagande är djupt förankrat i forskning och statistik.

Ett delat uttag jämnar ut könsbaserade skillnader i delaktigheten i barnens uppväxt och på arbetsmarknaden, ansvarstagandet för hushållsarbetet, uttagandet av VAB-dagar och bidrar till att utjämna lönegapet.

Samtidigt är det viktigt att inse att reformen inte kan genomföras över en natt utan en konsekvensanalys med barns bästa i fokus.

En individualiserad föräldraförsäkring i dagens växande prekariat kan innebära problem för flera grupper, framförallt våldsutsatta och ensamstående kvinnor och även det stora flertalet som lever i ojämställda relationer.

Ensamstående mammor uppger tre gånger så ofta som andra kvinnor att de utsatts för våld. Många stannar i ojämställda relationer – på grund av att de är ekonomiskt beroende av sin partner. Det ekonomiska våldet är dessutom ett stort men marginaliserat problem som kräver genomgripande förändringar inom flera politikområden.

Dessvärre saknas en maktanalys i svensk politik i dag.

Majoriteten av riksdagens partier väjer för konflikter och vågar inte utmana fack och arbetsgivare. Kvinnors arbete värderas fortfarande lägre än mäns och den insikten lär knappast komma som en nyhet för svenska politiker.

För att en individualiserad föräldraförsäkring inte ska få oönskade konsekvenser för redan hårt utsatta grupper i samhället krävs flera moderna reformer.

En generell arbetstidsförkortning är ett sådant exempel. Det kommer ge föräldrar och barn möjlighet till mer gemensam tid och en mindre stressad vardag med en jämnare fördelning av föräldraansvar och obetalt arbete.

Feministiskt initiativ vill dessutom höja lägstanivån i föräldraförsäkringen från 180 till 300 kronor alla dagar i veckan. Vi verkar även för en höjning av Försäkringskassans underhållsstöd från 1 273 till 2 000 kronor, om den underhållsskyldiga inte kan betala.

Det ska också kunna gå att överlåta sex månader av föräldraförsäkringen till en annan person för ensamstående vårdnadshavare.

Den nuvarande lagstiftningen har en heteronormativ syn på föräldraskapet och sätter käppar i hjulen för många. Ensamstående föräldrar, ombildade familjer och regnbågsfamiljer är bara några exempel på de som faller utanför normen. Den juridiska och ekonomiska sidan av samlevnad måste förnyas.

Äktenskapsbalken och sambolagen bör ersättas med en ny, gemensam samlevnadsbalk, som täcker alla samlevnadsformer.

Allt fler partier ställer sig positiva till en delad föräldraförsäkring, bland annat Socialdemokraterna som har satt upp reformen som ”ett mål” och nu senast Liberala ungdomsförbundet som vill driva frågan på sitt landsmöte i höst. Feministiskt initiativ välkomnar utvecklingen – men saknar en maktanalys och modet att våga satsa på nya moderna reformer.

En individualiserad föräldraförsäkring är en förutsättning för ett jämställt samhälle – men den måste vara anpassad för alla.

Annars riskerar vi att stanna kvar i ett samhälle som är skapat för en enda familjetyp.

Linnéa Bruno, Lars Jalmert, Lotten Sunna, Gudrun SchymanFeministiskt initiativ

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!