Ove Hidemark

Ove Hidemark, arkitekt och professor vid Konsthögskolan i Stockholm, har avlidit, 83 år gammal. Han lämnar efter sig makan Elisabet, dottern Ica och sonen Jacob, båda med familj.

15 januari 2015 17:12

I samband med 1600-talsslottet Skoklosters restaurering 1968-78 dokumenterade Ove Hidemark sig som en framstående kännare av äldre byggnadsteknik. Restaureringen kom att bilda skola och följas av andra stora uppdrag som Stockholms slott och Drottningholms slott, Kina slott, Strängnäs domkyrka och återuppbyggnaden av Katarina kyrka efter den förödande branden 1990. Hidemark kom även att anlitas av Uppsala universitet, främst vid ombyggnaden av Gustavianum. Hans insatser inom restaureringskonsten ledde till en personlig professur i äldre byggnadsteknik och restaurering vid Konsthögskolan. En stor framgång fick boken Så renoveras torp och gårdar, som han skrev 1971 tillsammans med hustrun Elisabet Stavenow-Hidemark. Boken har kommit ut i 10 upplagor och har blivit en bibel för ett växande intresse för byggnadsvård runtom i landet.

Ove Hidemark knöts redan 1963 till Sätra brunn, som han kom att bli trogen i 30 år. Redan från sitt första besök såg han den gamla hälsobrunnen som ett omistligt kulturprojekt. I bästa samförstånd med ägaren Uppsala universitet och brunnens lokala ledning vidtog en successiv upprustning av brunnens 120 hus, varav hälften patientbostäder. Med hänsyn till husens ålder och karaktär anpassades vart och ett till rimliga krav på komfort och bekvämlighet. I många av husen återskapades den ursprungliga miljön inte minst vad beträffar tapeter, färgval och möblemang i samråd med hustrun Elisabet.

I Västmanlands Fornminnesförenings årsskrift 1972 publicerade Hidemark en 30-sidig uppsats Att anlägga en surbrunn – en studie kring Sätra brunns första utbyggnad, som beskriver utvecklingen under 1700-talet fram till 1800-talets första årtionden. Lika noggrant dokumenterade är hans egna ritningar och anteckningar från brunnen under de trettio åren som ”brunnsarkitekt”

För de ansvariga och medarbetarna på Sätra brunn var det en stor glädje och sann stimulans att få arbeta tillsammans med Ove Hidemark. Av honom fick vi lära oss värdet med gamla hus och miljöer. Brunnsgästerna uppskattade insatsen att återskapa och bevara brunnens ursprung samtidigt med ambitionen att fortlöpande utveckla den gamla surbrunnen till en institution i takt med tiden. Med värme och vemod ser vi tillbaka på ett 30-årigt förtroligt och vänskapsfullt samarbete.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!