Ny grannprotest mot asylboende

När det planerade asylboende för ensamkommande ungdomar i Svanby stötte på patrull flyttades fokus till Bäggeby där ett tillfälligt boende finns. Men även här hörs protester från grannar i området.

26 juni 2015 17:10

– Vi är oroliga, säger Mehmet och Naciye Yildiz vars några år gamla villa ligger ett fåtal meter från Bäggeby dagcenter, som var tänkt att omvandlas till förskola men som nu är tillfälligt hem för ett antal asylsökande ungdomar.

De köpte tomten 2009 och byggde huset året därpå efter att ha fått information från Tierps kommun att området skulle bestå av villabebyggelse och att en lekpark skulle byggas i anslutning till bostäderna. När Tierps kommun nu överväger att omvandla Bäggeby till permanenta bostäder för ensamkommande flyktingungdomar känner de sig lurade.

– Ingen av oss i området har fått någon information av kommunen om de här planerna, säger Mehmet Yildiz.

De är själva invandrare och driver en rörelse i köpingen sedan tio år tillbaka. De har full förståelse för att ungdomarna behöver ha någonstans att bo men tycker att det är fel att placera boendet i villabebyggelse.

– Det som oroar oss mest är brandsäkerheten som inte uppfyller kraven. Vi ser hur ungdomarna hoppar ut genom fönstren och röker och kastar fimpar på marken, säger Naciye Yildiz.

– Alldeles nyligen slängdes det in brandbomber mot två asylboenden och samma sak kan hända här, tillägger Mehmet Yildiz.

Han berättar att han har svårt att sova på grund av oron och att hög musik gör att familjen drar sig för att sitta ute på altanen.

– En del av rummen som ungdomarna bor i vetter mot vårt hus. De har persiennerna neddragna och det är obehagligt att inte kunna vara privat.

De är också oroade över att marknadspriset på villorna i området kommer att sjunka om boendet blir permanent, samma oro som grannarna till det planerade boendet i Svanby uttryckte.

– Alla här har lagt ned flera miljoner på sina villor, de pengarna får vi aldrig tillbaka om det blir ett asylboende här, säger Naciye Yildiz.

– Vi tycker att det här är fel plats, både för ungdomarna och för oss som bor i området. Ungdomar behöver röra på sig, inte sitta instängda på ett boende. Hälsohuset är ett bättre alternativ, där är det mer aktivitet för ungdomarna som ändå har nära till centrum och skola.

Att det planerades för en förskola i byggnaden har de inget emot.

– Det är perfekt. Det är en verksamhet på dagtid och är inte störande på kvällar och helger.

– Vi tycker om Sverige och vill bara ha det lugnt och tryggt, säger Naciye Yildiz.

Farhågan att verksamheten skulle påverka huspriserna avfärdas bestämt av kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson (S):

– All erfarenhet från andra städer och kommuner visar att villapriserna inte påverkas.

Han konstaterar vidare att det är verksamhet i de aktuella lokalerna i dag och har varit så i många år.

– Och det har aldrig utlovats någon särskild inriktning, säger han.

I kritiken mot asylboendets placering i Svanby har hörts argument som att ungdomarna skulle kunna vara störande och ett möjligt orosmoment i grannskapet. Men vid möten och diskussioner om Svanbyboendet har företrädare både för verksamheten och för Tierpsbyggen påpekat och flera gånger upprepat att det inte framförts ett enda klagomål mot asylboendet för ensamkommande ungdomar, som sedan starten 2007 och under flera år fanns mitt bland flerfamiljshus på Bergsgatan.

Om Tierps kommun inte kan härbärgera de ungdomar man åtagit sig att ta emot återstår att köpa platser på andra håll. Det blir sannolikt dyrare än lösningar på hemmaplan och innebär därför merkostnader för Tierp, som inte täcks av den statliga ersättningen för mottagande.

<p>Många turer kring asylboendet</p>

Sveriges kommuner har förbundit sig att ta emot ensamkommande flyktingungdomar. För Tierps del handlar det om 18 ungdomar som ska beredas bostad innan de kan slussas ut till annat boende. Kommunen planerade att bygga ett boende intill Svanbyhemmet i två våningar men efter protester från närboende ändrade man det till en byggnad i ett plan. Men nu har det bygget stoppats av länsstyrelsen i väntan på en slutgiltig prövning. Kommunens plan B är nu att omvandla det tillfälliga boendet i Bäggeby dagcenter till ett permanent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!