I Östervåla blåser miljövinden

Genom pilotprojektet Alphagrannar i Heby kommun har familjen Lundin i Östervåla en egen vind- och solanläggning på tomten som förser hushållet med energi.

30 mars 2015 12:12

Kretsloppstanken har länge intresserat Maria Lundin, inte minst under de senaste åren där ämnet allt oftare kommit på tal runt köksbordet när tonårsdöttrarna lyft skolaktuella frågor om miljö och natur.

– Det har blivit mycket sånt prat hemma hos, påhejat inte minst av mig själv som alltid varit sjukt nyfiken på de här ämnena, berättar Maria Lundin som bor med maken Rickard och två tonårsdöttrar i Hovberga i Östervåla.

Det var också genom döttrarna de först kom i kontakt med projektet Alphagrannar för knappt ett år sedan. Tonårsdöttrarna hade då börjat umgås med grannkompisar där pappan arbetade på ett lokalt kretsloppsprojekt. När pappan, Phil Wayer, kom med idén att låta projektets demonstrationsanläggning installeras hos paret Lundin var de inte sena att tacka ja.

– Vi slukade förslaget rakt av, det lockade oss oerhört mycket att få vara en del i projektet som går ut på att få in miljö- och kretsloppstänkandet på alla områden av vardagslivet, alltifrån i attityder till sopsortering. Och drömmen jag burit på under många år, att ha ett eget vindkraftverk på tomten, blev också verklighet genom projektet, säger Maria och får medhållande nickar från maken.

Vi står vid Marias uppfyllda dröm, den sex meter höga masten som i toppen är försedd med ett rotorblad som sakta snurrar i takt med vinden.

– Det behöver blåsa två sekundmeter för att den ska börja snurra, men det gör det för det mesta eftersom vi bor så öppet, berättar Rickard Lundin.

Vindkraftverket har snurrat sedan 19 januari. Samtidigt installerades också en fyra kvadratmeter stor solcellsanläggning. Sedan dess har de båda anläggningarna försett hushållet med el via två batterier som står i källaren.

– Elen från vind- och solanläggningarna går till vissa eluttag som vi använder till bland annat strykjärn, kaffebryggare, hårtork, datorer och belysning. Vi är förvånade över effekten, inte minst när det gäller solcellsanläggningen som producerar el så fort det är dagsljus, säger Rickard.

Entreprenören Phil Wayer berättar om projektets huvudsyfte, som är att sprida medvetenhet i miljöfrågor gällande bland annat avfallshantering, förnybar energi och energieffektiviseringar.

– Det är livsviktigt att samhället förändras till en mer hållbar och miljömedveten livsstil, och det kan bland annat ske genom att visa goda exempel, vilket är utgångspunkten för Alphagrannar, säger Phil Wayer.

Han berättar att kommunen var med på noterna direkt när han presenterade projektet för ett drygt år sedan. Att han fick med sig familjen Lundin på tåget ser han som en viktig pusselbit när det gäller fortsättningen på pilotprojektet där målsättningen är att få privathushåll intresserade av alternativa energikällor. Under halvåret som projektet pågår kommer familjen att få ta emot många studiebesök från både privatpersoner, skolelever, myndighetspersoner och entreprenörer.

Målsättningen med Alphagrannar i Heby kommun är att under projekttiden nå ut till 360 personer som vill titta vidare på vind- och solkraft som energialternativ.

– Målet på sikt är att ha ett 30-tal stationära anläggningar i kommunen inom något år, säger Phil Wayer som tagit projektidén vidare till ytterligare fem kommuner i Uppsala län.

– Visionen är att Alphagrannar ska växa vidare ut över landet, förklarar han.

Vad har då familjen Lundin hittills lärt sig genom projektet?

– Framför allt att vara smartare när det gäller att spara på energi, och det tänket har kommit in helt naturligt både hos oss vuxna och hos barnen. Vi släcker fler lampor numera och behandlar generellt elen mer som en lyxvara, säger Maria.

Fakta Alphagrannar i Heby kommun:

Projektet drivs i samarbete mellan kommunen och företaget ISSS och syftar till att sprida goda exempel och skapa medvetenhet om bland annat avfallshantering, småskalig och förnybar energi samt energieffektiviseringar.

Projektet knyter an till den biomassainventering och den uppdatering av Heby kommuns Energiplan med klimatstrategi Heby 2030 som arbetats fram under 2014.

Pilotprojektet utförs hos familjen Lundin i Östervåla där det installerats en solcellsanläggning på 1000 Watt och ett vindkraftverk på 750 Watt.

Under projektet, som pågår under sex månader, undersöks och dokumenteras bland annat tekniska data och hur vanor, anpassningsförmåga och tankesätt utvecklas hos familjen inom områdena avfall, återvinning och energi.

Målsättningen på sikt är att locka privathushåll att satsa på miljövänliga kretsloppsalternativ.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Eriksson