Heby växer för miljoner

Tätorterna i västra Uppland expanderar. Det märks bland annat i kommunens preliminära investeringsbudget som behandlats i samhällsbyggnadsnämnden. Den mer än fördubblas nästa år.

11 november 2015 09:16

Bland annat reserveras 4,2 miljoner kronor till den fem kilometer långa gång- och cykelvägen mellan Heby och Morgongåva. Vägen binder samman huvudorterna i södra kommundelen och samfinansieras med Trafikverket. Den beräknas vara klar våren 2017.

Kommunens befolkning växer på nytt sedan några år och efterfrågan på nya bostäder ökar. Det märks i investeringsbudgeten:

5,7 miljoner kronor anslås till exploatering av nya bostadsområden och ytterligare fem miljoner till VA-ledningar till Lilla Ramsjö i Morgongåva där småhus med bostadsrätt planeras byggas de närmaste åren. I Harbo investeras 2,5 miljoner i nya VA-ledningar.

Frågan om kommunen är ansvarig för ett sanera Nordmyran och Gäddsjö mosse från kromslam från det gamla garveriets verksamhet besvaras i budgeten med att 700.000 kronor anslås till en första saneringsetapp år 2016.

400.000 kronor anslås till upprustning av kommunens lekparker och därtill 700.000 kronor till en ny lekpark i Vittinge.

Till den omdiskuterade pendlarparkeringen i Runhällen är 300.000 kronor reserverade.

När nya riksväg 56 tas i bruk sommaren 2017 ersätter den tio befintliga hållplatser längs gamla riksvägen.

Årets investeringsbudget låg på drygt tio miljoner. Från den överförs 2,9 miljoner som inte utnyttjats till investeringarna nästa år som totalt omfattar drygt 21 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!