Germund Michanek

Germund Michanek har stilla insomnat i en ålder av 89 år efter en längre tids sjukdom. Närmast sörjande är barnen Annika, Gabriel och Cecilia med familjer.

28 april 2015 15:58

Germund tog studenten i Skara 1944. Efter en kortare studieperiod i Göteborg kom han till Uppsala där litteraturhistoria blev hans akademiska huvudinriktning. Doktorsavhandlingen 1962 behandlade Gustaf Frödings ”En morgondröm” och han producerade även en rad andra arbeten om denne poet. Vår stads kulturhistoria och inte minst den studentikosa och akademiska världen under 1800-talet, ägnades stor uppmärksamhet i hans flitiga författarskap, om vilket andra vänner må yttra sig med större sakkunskap. Under många år var han chef för Lindblads bokförlag i Uppsala.

För oss blev Germund den evige vännen från studieåren på 50-talet med Västgöta Nation som centrum. Där gjorde han viktiga insatser som bibliotekarie, förste kurator, redaktör och flitig skribent i skriftserien Vestrogothica. Han utsågs självklart till hedersledamot och senare vikarierade han ibland som inspektor. Närhelst vi tänker på Germund dyker roliga minnen upp, allt ifrån hans spirituella tal och roliga recentiorsinstallationer till det flitiga brädspelandet. Germund var idérik och en verklig mästare i brädspel – ett uppskattat tidsfördriv på nationen på den tiden. Han hade ett studentikost leklynne och inom många studentgenerationer spred han stor glädje genom sin kvicka konversation med såväl skämt som ironi.

Vi saknar vår vän Germund och våra tankar går till de anhöriga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Erik Melinder Lars Peterson Curt Rosman Adam Taube