En perfekt plats för Sten Sture-monumentet

5 juni 2012 09:35

OFFENTLIG KONST. Kommentar till Åke Sintrings insändare 31/5.
Sten Sture-monumentet på toppen av Kronåsen är kongenialt placerat. Man ser det växa fram söderifrån på E 4. Där på toppen stod man och spanade efter fienden i söder, danskarna. Man ser det även från närmare håll på andra platser söderifrån. Ungefär vart femtonde år införs i UNT insändare av samma typ som den man kunde läsa den 31/5, författad av Åke Sintring i Laholm.
Han vill se monumentet på nära håll i detalj. Vad som hindrar honom från att efter den långa resan från Laholm parkera sin bil på parkeringsplatsen nedanför och promenera uppför Kronåsen framgår inte.

För 10–15 år sedan var det en grupp individer som placerade en pappersmodell av monumentet nedanför slottskullen i slutet av Norbyvägen för att visa så mycket bättre en placering där vore. Det var en ynklig syn. Sedan gruppen tyst hade tagit ned pappersmodellen hördes alltså inget i frågan förrän den ovan nämnda insändaren av Åke Sintring publicerades. Han kallar toppen av Kronåsen för vedbod i stället för finrum och avslöjar därmed att han har missuppfattat poängen med Sten Sture-monumentets placering.

Tony Henrohn
Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!